Med höga ambitioner tillsammans

Det är vårt sätt att förvalta både kundernas och våra egna pengar. Långsiktigt och tålmodigt, i såväl goda som dåliga tider.

EN STOR INVESTERARES RESURSER

Som en stor investerare kan Mandatumkoncernen erbjuda ett mångsidigare utbud av placeringsobjekt men också förhandlingsutrymme. Den samlade kompetensen och det omfattande nätverket öppnar möjligheter att ta del av objekt som för merparten inte finns tillgängliga. Experterna i vårt in-house-team samarbetar intensivt för att uppnå bästa möjliga avkastning på investeringarna.

SPECIALKOMPETENS OCH DIVERSIFIERING

Investeringsverksamheten styrs av valet av placeringsobjekt och viktningen i allokeringen. Mandatum är en betydande nordisk investerare inom företags- och fastighetslån med high yield-rating. Mandatum Asset Management har ett eget lånestrategiteam, genom vilket specialkompetensen också förmedlas till kunderna.

I GODA OCH DÅLIGA TIDER

Saminvesteringsmodellen hjälper oss och våra kunder att ta det lugnt exempelvis vid exceptionella förhållanden och vikande marknader. Verksamheten styrs av valet av placeringsobjekt och viktningen i allokeringen samt ett långsiktigt och ansvarsfullt ägarskap. Vi är uthålliga.

 

Hitta ditt sätt att investera

Om du så är privat- eller företagskund, ger våra tjänster dig möjlighet att dra nytta av styrkan i saminvestering och du investerar tillsammans med oss i högklassiga, unika objekt. Välj kapitalförvaltning, när du vill ha individuell och övergripande service för skötseln av din förmögenhet. Eller investera behändigt i den digitala kapitalförvaltningen redan med en mindre månatlig insats. Vi erbjuder också högklassiga investeringslösningar och -tjänster för företag och mer krävande institutionella investerare.

PRIVAT KAPITALFÖRVALTNING

Din kapitalförvaltare håller kontakt med dig utgående från dina mål och din helhetssituation. Vi sammanställer en investerings- och servicehelhet som lämpar sig bäst för dig.

Läs mer
KAPITALFÖRVALTNING FÖR FÖRETAG

Med hjälp av vår kapitalförvaltning hittar du smidiga och skräddarsydda lösningar för företagets tillgångar. Vi erbjuder dig kapitalförvaltningstjänster med ett enkelt och flexibelt avtal.

Läs mer
DIGITAL KAPITALFÖRVALTNING

Med den digitala kapitalförvaltningstjänsten investerar du lätt och behändigt varje månad och du får tillgång till Mandatums handplockade och unika placeringsobjekt.

Läs mer

Intresserad av saminvestering?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    Vi går igenom din situation och kartlägger dina behov i anslutning till investering.

  3. Vi kommer överens om nästa steg

    Efter att vi diskuterat med dig kan vi erbjuda lämpliga investeringstjänster för din situation.