Nordic Active Ownership

Aktiva placeringar i små och medelstora nordiska företag

Nordic Active Ownership

Aktiva placeringar i små och medelstora nordiska företag

Placera i objektet
Placera i objektet

Nordic Active Ownership är en aktiekorg med placeringar i noterade nordiska SMF-företag utvalda med en kapitalplacerares systematiska strategi.

Unik approach

Vi förvaltar en fokuserad portfölj på 20–25 företag med lång placeringshorisont. Målet är att välja ut företag som eftersträvar hållbart värdeskapande genom engagerat och kunnigt ledarskap samt bygger upp incitament för att skapa aktieägarvärde.

Stark placeringsaktör

Genom att placera drar du nytta av vår långa erfarenhet och breda expertis inom olika tillgångsklasser och vårt goda rykte som placerare. Mandatum är i enlighet med sin saminvesteringsmodell en aktiv, tålmodig och långsiktig placerare.

Som kapitalförvaltningskund kan du placera direkt i Mandatum AM Active Ownership. Placeringskorgen är även en del av vår portfölj inom digital kapitalförvaltning och våra pensionslösningar.

Ladda ner faktabladet

Vad är det som är speciellt med Nordic Active Ownership?

  • Mandatum AM Nordic Active Ownership är en aktiekorg som erbjuder effektiv spridning bland mindre eller mindre kända intressanta företag i Norden. Det nordiska investeringsfältet är omfattande och har attraktiva tillväxtutsikter.
  • Placeringsstrategin kännetecknas av aktivt och långsiktigt ägande. Aktiv placeringsverksamhet skapar mervärde.
  • I stället för att bevaka index bygger Nordic Active Ownership upp en fokuserad portfölj baserad på lång erfarenhet och gedigna kunskaper inom opportunistiska placeringar.
  • ESG-analyser, det vill säga hänsyn till hållbarhetsaspekter, är en integrerad del av Mandatums placeringsverksamhet. Kontroversiella branscher är uteslutna ur portföljen.

Direkta placeringar i Mandatum AM Nordic Active Ownership är endast öppna för våra kapitalförvaltningskunder. Placerings korgen är även en del av vår portfölj inom digital kapitalförvaltning och våra pensionslösningar.

Placera i objektet

Nya Nordic Active Ownership – ett svar på placerarnas önskemål

”Sampokoncernen har varit aktiv som placerare på den nordiska marknaden sedan början av 90-talet. Därför är det naturligt för oss att även erbjuda kunderna tillgång till vår expertis och våra kunskaper om små och medelstora företag i Norden”, säger Petri Väisänen, direktör för privat kapitalförvaltning på Mandatum.

Läs mer