Digital kapitalförvaltning

Digital kapitalförvaltning

Det är fint att du beslutat att målmedvetet börja utöka din förmögenhet. Som kund hos vår digitala kapitalförvaltning har du större fördel av den samlade kompetensen hos våra placeringsexperter. På denna sida hittar du nyttig information i anslutning till din kundrelation inom digital kapitalförvaltning.


Som kund hos vår digitala kapitalförvaltning drar du nytta av ett mångsidigt utbud av tjänster:
  • Du kan följa upp utvecklingen i dina placeringar och göra tilläggsplaceringar via mobiltjänsten ML Pengar.
  • Du får varje månad till din e-post portföljförvaltarens översikt över placeringskorgens utveckling.
  • Du kan ta del av Mandatum Lifes digitala evenemang som ordnas varje kvartal med aktuella teman om bl.a. grunderna i investering, utvecklingen på placeringsmarknaden samt familje- och arvsjuridik.
  • Du har årligen möjlighet till ett distansmöte eller ett telefonmöte med Mandatum Lifes placeringsexpert.

Placeringsobjekt

I den digitala kapitalförvaltningen placeras dina tillgångar i Mandatums Allokering-placeringskorgar. Den digitala kapitalförvaltaren kartlägger bland fem alternativ den allokeringskorg som passar dig bäst. Vi investerar enligt en saminvesteringsmodell, vilket innebär att vi erbjuder våra kunder sådana objekt som vi också själva investerar i. Placeringsobjektens värde och mer ingående uppgifter finns på vår webbplats.

Läs mer om allokeringskorgarna

Följ upp dina placeringar via mobiltjänsten ML Pengar och Mandatums webbtjänst

Mobiltjänsten ML Pengar håller dig uppdaterad om hur dina tillgångar utvecklas. Du kan ta fram ditt avtal om digital kapitalförvaltning när och var som helst och du kan också enkelt göra tilläggsplaceringar via mobilen.

Den avgiftsfria mobiltjänsten ML Pengar kan laddas ner från appbutikerna App Store och Google Play. Logga första gången in på tjänsten med dina nätbankskoder. I fortsättningen kan du behändigt logga in med den kod som du själv valt.


I mobiltjänsten ML Pengar:
  • kan du göra engångsplaceringar eller ingå ett automatiskt e-fakturaavtal för månatliga placeringar i den digitala kapitalförvaltningstjänsten
  • följer du enkelt upp hur du avancerar mot ditt mål och ser en prognos för tillgångarnas förväntade utveckling
  • får du aktuell information om hur dina placeringar utvecklas och tips för hur du bäst når ditt mål
  • får du om du vill push-meddelanden om viktiga meddelanden i tjänsten.

Du kan granska besparingarna och placeringsobjekten i ditt avtal mer ingående genom att logga in på Mandatums webbtjänst med dina nätbankskoder. I webbtjänsten ser du alla transaktioner som du gjort, exempelvis inbetalningar, överföringar av besparingar och partiella uttag.

Mer detaljerade uppgifter om placeringsobjekten hittar du i webbtjänsten genom att i den övre menyn välja Avtal och därefter Placeringsobjekt. Klicka på länken i placeringsobjektets namn, varvid du kommer vidare till webbsidan för placeringsobjektet i fråga. På sidan ser du bl.a. placeringsobjektets värdeutveckling, stadgar och basuppgifter.

Gör enkelt ändringar och tilläggsplaceringar i ditt avtal

Placering genom en placeringsförsäkring

I den digitala kapitalförvaltningstjänsten genomförs placeringarna inom ramen för ett avtal om placeringsförsäkring. I placeringsförsäkringen ingår livförsäkring. Med hjälp av livförsäkringen tryggar du ekonomin för dina anhöriga samtidigt som du utökar dina besparingar.

Saminvestering och unika placeringsobjekt

I den digitala kapitalförvaltningen placeras dina tillgångar enligt en saminvesteringsmodell. Saminvestering innebär samarbete med storinvesterare, varvid diversifieringen är under kontroll, investeringsvolymerna stora och investeraren har möjlighet att dra nytta av en kostnadseffektiv placeringsverksamhet.

En tillräcklig diversifiering av placeringsobjekten och en långsiktig placeringsstrategi hjälper oss och våra kunder att ta det lugnt exempelvis vid exceptionella förhållanden och vikande marknader.