Slim Tail®

SYSTEMATISKA INVESTERINGSSTRATEGIER

Mandatum Lifes Slim Tail® -strategier investerar på aktiemarknaden enligt en systematisk investeringsprocess.

Slim Tail®

SYSTEMATISKA INVESTERINGSSTRATEGIER

Mandatum Lifes Slim Tail® -strategier investerar på aktiemarknaden enligt en systematisk investeringsprocess.

Den historiska aktieavkastningen har visat sig vara en bra indikator på framtida avkastningar på aktiemarknaden.

Avkastningen på obligationer har varit en bra indikator på framtida avkastningar på aktiemarknaden.

Merparten av den historiska avkastningen på aktiemarknaden har genererats vid månadsskiften.

Slim Tail® -strategierna bygger starkt på akademisk forskning. Flera studier visar att den historiska avkastningen på aktie- och räntemarknaden varit en bra indikator på framtida avkastningar på aktiemarknaden. Baserat på denna forskning, följer Slim Tail® -strategierna noggrant den realiserade avkastningen på aktie- och räntemarknaden och strävar efter att maximera avkastningen på investeringarna när aktiemarknaden stiger. På motsvarande sätt strävar strategin efter att begränsa risken under nedgångsperioder på aktiemarknaden.

Slim Tail® -strategierna beaktar i sin investeringsverksamhet också den s.k. månadsskifteseffekten.

Matti Suominen, professor i finansiering vid Aalto-universitetet, har ingående undersökt månadsskifteseffekten. Suominens forskning visar att en stor del av den historiska avkastningen på aktiemarknaden har genererats vid månadsskiften.

Faktablad

Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och som dess ombud fungerar Mandatum Asset Management Ab och Mandatum Life Service Ab. Kapitalförvaltningsavtalet är en fondanknuten försäkring som tillhandahålls av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag.

Se på videon (på engelska) Matti Suominens redogörelse för Slim Tail® -strategierna:

Intresserad?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    Vi går igenom din situation och kartlägger dina behov i anslutning till investering.

  3. Vi kommer överens om nästa steg

    Efter att vi diskuterat med dig kan vi erbjuda lämpliga investeringstjänster för din situation.