Byte av kund­roll och hantering av användar­rättigheter

Byte av kund­roll och hantering av användar­rättigheter

Om du har rätt att representera ditt företag och sköta företagets ärenden i webbtjänsten, kan du byta kundroll som inloggad i tjänsten.

Byte av kundroll och hantering av användarrättigheter

Du kan sköta ärenden i en annan roll genom att klicka på ditt eget namn uppe till höger i webbtjänsten. Välj i den rullgardinsmeny som öppnas Byt kundroll och därefter önskad roll.

Som företagets huvudanvändare kan du lägga till och radera användare samt definiera användarrättigheterna för dem. Du kommer till funktionen för hantering av användarrättigheter genom att uppe till höger i webbtjänsten välja ditt namn och därefter klicka på Användarrättigheter.

Då öppnas en förteckning över dem som använder tjänsten. Genom att välja användarens namn ser du användarens personuppgifter och användarrättigheter och kan göra ändringar i uppgifterna.

Du kan skapa en ny huvudanvändare eller radera en huvudanvändare på företagets webbtjänstavtal, om du har namnteckningsrätt i ditt företag.

Annullering av användarrättigheter

Om du vill radera företagets huvudanvändare, fyll i blanketten för återtagande av användarrättigheter till webbtjänsten och skicka in den per post till adressen:

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag/Kaleva
Kundpost/2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo

Avtal om nätfaktura

Du kan enkelt ta i bruk nätfaktura i webbtjänsten. Du hittar funktionen när du först väljer Avtal och därefter klickar på önskat avtal.

Läs mer