Webb­tjänst­avtal för före­tag

Webb­tjänst­avtal för före­tag

Ta i bruk webbtjänsten genom att ingå ett webbtjänstavtal. Som företagskund behöver du ett webbtjänstavtal för att få tillgång till webbtjänsten. Det är enkelt att ingå ett webbtjänstavtal och det ger dig möjlighet att sköta avtalsärenden smidigt på webben.

Definiera i webbtjänstavtalet företagets huvudanvändare.

Huvudanvändaren får via e-post en bekräftelse på att användarfullmakten har registrerats och kan därefter ta webbtjänsten i bruk.

Huvudanvändaren kan också utse andra användare i webbtjänsten och ge dem olika rättigheter.

Du kan ingå ett webbtjänstavtal för företagskunder elektroniskt.

Om du behöver hjälp med att ingå ett webbtjänstavtal eller om du önskar fylla i blanketten på papper, vänligen kontakta kundtjänsten för företagskunder. 

Kontakta vår företagskundtjänst

Ring oss
0200 31190 (lna/msa) 

Skicka ett meddelande via webbtjänsten

Som vår kund når du oss enklast genom att skicka oss ett meddelande via webbtjänsten. Vi svarar på ditt meddelande snarast möjligt.

Annullering och ändring av användarrättigheter

Företagets huvudanvändare kan göra ändringar i användarrättigheterna i webbtjänsten. Om du vill radera företagets huvudanvändare, vänligen kontakta kundtjänsten.

Om företaget redan har ett webbtjänstavtal, upphäver det nya avtalet det avtal som ingåtts tidigare. Observera emellertid att den nya huvudanvändaren ska kontrollera att användarrättigheterna för tidigare befullmäktigade är uppdaterade.