Fakturering

Fakturering

Sköt dina ärenden snabbt och enkelt på webben. Som privatkund kan du välja e-faktura och göra det ännu enklare att betala dina räkningar. Du kan också välja direktbetalning eller pappersfaktura som faktureringssätt. Som företagskund kan du välja antingen nätfaktura eller pappersfaktura som faktureringssätt.

Fakturering för privatkunder

E-faktura

E-faktura är en elektroniskt förmedlad faktura med vilken du behändigt sköter betalningar i din egen nätbank. E-fakturan skickas direkt till din nätbank. En e-faktura med fortlöpande betalning debiteras automatiskt på fakturans förfallodag. Om du vill kan du också välja att godkänna varje faktura för sig.

För att börja använda e-faktura ska du ingå ett avtal om e-fakturatjänst för Mandatum Lifes fakturor med din bank. Logga först in på din nätbank. Lägg därefter till ett nytt avtal om e-faktura och välj Mandatum Life från förteckningen med fakturautställare. Du behöver därtill referensnumret för ditt avtal, som du hittar på din senaste faktura eller i vår webbtjänst. Du får referensnumret också genom att kontakta vår kundtjänst.

Direktbetalning

Direktbetalning passar för dig som vill att dina fakturor betalas automatiskt, men inte använder nätbank. I direktbetalningstjänsten betalar banken fakturan från ditt konto automatiskt i enlighet med avtalet. Du får per post hem ett meddelande om betalningen före förfallodagen för varje enskild betalning eller ett förhandsmeddelande en gång om året.
För att börja använda direktbetalning ska du ingå avtal om direktbetalning med din bank. För det behöver du referensnumret för din försäkring, som du hittar på din pappersfaktura.

Pappersfaktura

Om du vill kan du också välja pappersfaktura. För vissa liv- och pensionsförsäkringar som varit länge i kraft är pappersfaktura det enda faktureringsalternativet.

 

Fakturering för företagskunder

Nätfaktura

Nätfaktura motsvarar privatkundernas e-faktura och kan också skickas i filformat. Du kan enkelt ta i bruk nätfakturering i vår webbtjänst. Du hittar funktionen genom att först välja Avtal och därefter klicka på önskat avtal.

Om det avtal som valts inte har funktion för nätfaktura, kan du ta i bruk nätfakturering genom att kontakta vår kundtjänst via telefon på numret 0200 31190. Du kan också fylla i och återsända blanketten nedan.

För att få tillgång till webbtjänsten ska du ingå ett webbtjänstavtal. Dessutom förutsätts det att ditt företag har ingått avtal om nätfaktura med en nätfakturaoperatör.

Vi rekommenderar att använda webbläsaren Firefox för att fylla i formuläret.

Fakturering