Vård­kostnader vid sjukdom och olycks­fall

Vård­kostnader vid sjukdom och olycks­fall

Du söker enklast ersättning via vår webbtjänst. Logga in på webbtjänsten med dina personliga bankkoder när du har en sjukkostnads- eller olycksfallsförsäkring som beviljats av Mandatum eller Kaleva. Du kan söka ersättning, även om du inte själv äger den försäkring där du är försäkrad. Då ser du inte uppgifterna om avtalet i webbtjänsten, men du kan ändå lämna in ersättningsansökan. Gör ersättningsansökan som privatkund, även om försäkringstagaren eller förmånstagaren är ett företag som du företräder.

Vi tar upp din ansökan till handläggning, när vi fått alla dokument som behövs. Du ska söka ersättning från försäkringen inom ett år efter det att kostnaderna uppstått. Här hittar du mer information om hur du ansöker om livförsäkringsersättning.

Gör ansökan om ersättning så här

Logga in på webbtjänsten och välj Ersättningsärenden i menyn upptill på sidan. Öppna en ny ersättningsansökan genom att klicka på Ny ansökan nedanför tabellen Tidigare ersättningsansökningar. Om du vill komplettera en ansökan som hänför sig till en tidigare sjukdom, välj rätt ansökan i tabellen och klicka därefter på Fortsättningsansökan i den sammanfattning som öppnas.

Fyll i alla fält i ersättningsansökan. Om du kompletterar en tidigare ansökan, kontrollera och uppdatera vid behov kontakt- och bankkontouppgifterna.

Skicka in ansökan via sammanfattningssidan. Efter att du lämnat in ansökan får du besked, om ansökan kräver bilagor.

Vi rekommenderar att du skannar eller fotograferar bilagorna, så att du kan skicka dem till oss i elektronisk form i samband med ersättningsansökan. Notera att vi inte alltid ber dig skicka bilagor.

Om du inte har möjlighet att skicka in bilagor elektroniskt, kan du skicka dem till oss till den postadress som anges på bekräftelsesidan.

Du får ersättningsbeslutet när vi handlagt din ansökan. Ersättningsbeslutet syns i webbtjänstens arkiv följande vardag efter att ansökan handlagts.