Före­tagets ersättnings­ansökan

Före­tagets ersättnings­ansökan

Vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall

Du söker enklast ersättning för vårdkostnader för sjukdom eller olycksfall via vår webbtjänst. Logga in på webbtjänsten och välj som kundroll Egna ärenden. Gör ersättningsansökan som privatkund, även om försäkringstagaren eller förmånstagaren är ett företag som du företräder. Du får fram ansökan genom att välja Ersättningsansökan i menyn upptill på sidan i webbtjänsten.

Logga in på webbtjänsten

Livförsäkringsersättning och övriga ersättningar

För ansökan om livförsäkringsersättning eller ersättning för arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom eller bestående men till följd av olycksfall ska du fylla i och återsända en separat blankett. Skicka in blanketten på den adress som nämns i slutet av blanketten.

Ansökan om livförsäkringsersättning

Övriga ersättningar

Ersättningstjänst

Om du har frågor om ersättningsärenden, kan du också kontakta vår ersättningstjänst via telefon på numret 0200 31120 (lna/msa).