Övriga ersättningar

Övriga ersättningar

Sök ersättning för kortvarig eller bestående arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom eller bestående men till följd av olycksfall. Mer information om ansökan om ersättning för vårdkostnader till följd av sjukdom och olycksfall finns här. Läs mer om företagets ersättningsansökningar här.

Gör ansökan om ersättning så här

 1. Fyll i blanketten för ersättningsansökan

  När du vill söka ersättning som hänför sig till arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom eller bestående men till följd av olycksfall, fyll i vidstående blankett för ansökan om ersättning.

 2. Spara eller skriv ut blanketten

  Spara ansökan på din dator, om du väljer att skicka in den via vår webbtjänst. Du kan också skriva ut ansökan, om du hellre skickar den per post.

 3. Skicka in ersättningsansökan med bilagor

  Efter att du fyllt i ansökan kan du skicka den med bilagor (se nedan vilka bilagor som behövs) via vår webbtjänst som bilaga till ett meddelande om ersättningsärende.

  Du kan också skicka in ersättningsansökan med bilagor i ett frankerat kuvert på adressen:

  Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
  Kundpost/2011
  Kalevavägen 3
  20520 Åbo

  Notera att vi inte ersätter kostnader för införskaffande av läkarintyg eller -utlåtanden samt övriga tilläggsuppgifter.

Ersättningsansökan

Öppna ansökan om ersättning för kortvarig eller bestående arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom eller bestående men till följd av olycksfall nedan.

Ersättningsansökan

Bilagor