Ansvarsfulla belöningar

Krav från aktieägare och andra intressenter har fått allt fler företag att integrera hållbarhetsmål som en del av sina belöningskriterier. Hållbarhetsindikatorer för belöningshelheten är ett sätt för företag att främja sina hållbarhetsmål.

BE OSS ATT KONTAKTA DIG

Ansvarsfulla belöningar

Krav från aktieägare och andra intressenter har fått allt fler företag att integrera hållbarhetsmål som en del av sina belöningskriterier. Hållbarhetsindikatorer för belöningshelheten är ett sätt för företag att främja sina hållbarhetsmål.

BE OSS ATT KONTAKTA DIG

Vår helhet för ansvarsfulla belöningar

Vill du diskutera hållbara belöningar med oss?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    På mötet går vi igenom företagets situation och behoven i anslutning till personalens belöning. 

  3. Vi ger dig en offert

    Vi gör utifrån företagets behov upp en plan för utveckling av personalens belöning som helhet eller ett separat belöningssystem i din organisation.