Tjänster för pensionskassor och pensionsstiftelser

Ta kontakt

Tjänster för pensionskassor och pensionsstiftelser

Vi erbjuder omfattande sakkunnigtjänster för pensionskassor och pensionsstiftelser. Vår gedigna erfarenhet i kombination med kompetens och resurser inom investeringsverksamhet samt riskhantering säkerställer tillgång till förstklassiga tjänster under samma tak.

Vi betjänar pensionskassor och pensionsstiftelser i alla skeden av verksamheten, från bildande till förvaltning, analys av balansräkning samt i anslutning till rapportering och utbildning.

Vi tar vid behov hand om pensionskassornas och pensionsstiftelsernas kapitalförvaltning.

Vi erbjuder experthjälp också i samband med företagsaffärer samt i företagets pensionsärenden och vid juridiska frågor.

VÅRA TJÄNSTER

Intresserad?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter

    Vi kontaktar dig snarast möjligt. I fältet för tilläggsinformation kan du till exempel skriva vilka tider som passar dig bäst.

  2. Vi kartlägger dina behov

    Vi går tillsammans igenom din situation och särskilt dina behov av kompletterande pensionsskydd.

  3. Vi ger dig en offert

    Vi beräknar ett försäkringsskydd som passar dina behov och ger dig en offert på Tilläggspension för företagare antingen av vår expert eller direkt i nättjänsten.