Digital kapitalförvaltning

En tjänst där du utökar din förmögenhet med hjälp av en saminvesteringsstrategi, experttjänster inom placering, digitala evenemang och innehåll – allting mobilt.

Digital kapitalförvaltning

En tjänst där du utökar din förmögenhet med hjälp av en saminvesteringsstrategi, experttjänster inom placering, digitala evenemang och innehåll – allting mobilt.

Genom den digitala kapitalförvaltningen har du möjlighet att placera i objekt som annars inte skulle vara tillgängliga för vanliga investerare – inte på börsen genom att klicka på enter, och inte alltid ens på begäran under disk. Vi investerar enligt en saminvesteringsmodell, vilket innebär att vi erbjuder våra kunder sådana objekt som vi också själva investerar i.

Vår placeringsverksamhet styrs inte av jämförelseindexen, utan av valet av placeringsobjekt och allokeringsvikten, dvs. spridningen mellan olika tillgångsklasser.

 

Du får mer

5 färdiga portföljer

Vår digitala kapitalförvaltare kartlägger bland fem alternativ den allokeringskorg som passar dig bäst.

Unikt sätt att förvalta din förmögenhet

Dina placeringstillgångar förvaltas professionellt och långsiktigt. Tillgångarna investeras enligt en saminvesteringsmodell också i sådana objekt som typiskt endast är tillgängliga för professionella investerare.

Följ upp och gör tilläggsplaceringar mobilt

Via mobiltjänsten kan du följa upp hur dina placeringar utvecklas och hur du avancerar mot ditt mål. Det är enkelt att göra tilläggsplaceringar.

Ta en titt på vad den digitala kapitalförvaltningen innehåller:

Du får tillgång till den digitala kapitalförvaltningen med en engångsplacering på över 2 000 euro eller genom att placera minst 100 euro varje månad.

Varför välja digital kapitalförvaltning?

Är du redan kund?

Här hittar du nyttig information i anslutning till din kundrelation inom digital kapitalförvaltning.

Läs mer

Gör så här för att komma i gång med den digitala kapitalförvaltningen:

 1. Börja med att göra en placeringskartläggning

  Den digitala kapitalförvaltaren hjälper dig att göra upp en placeringsplan som motsvarar dina behov. Kartläggningen tar endast några minuter att göra.

 2. Vi rekommenderar en lämplig placeringsportfölj

  När du gjort kartläggningen får du en placeringsplan. I detta skede kan du ännu testa och jämföra den förväntade avkastningen på besparingarna med olika placeringssummor och placeringsportföljer.

 3. Välj placeringsportfölj och ingå avtal

  Efter det kan du fortsätta med att skapa ett konto i vår webbtjänst. Du kan ta fram avtalet och göra din första placering.

 4. Aktivera tjänsten och gör den första placeringen

  Fyll i resten av uppgifterna i webbtjänsten, godkänn planen och gör den första inbetalningen. Efter det kan du koncentrera dig på att dra fördel av den digitala kapitalförvaltningens tjänster!