Upp­datering av egna upp­gifter

Upp­datering av egna upp­gifter

Du kan ta fram och uppdatera dina uppgifter genom att klicka på ditt namn uppe till höger i webbtjänsten och därefter välja Egna uppgifter i den rullgardinsmeny som öppnas.

I egenskap av aktör inom finansbranschen har Mandatum lagstadgad skyldighet att identifiera sina kunder och ha kännedom om dem. Förutom aktuella personuppgifter ska bolaget också ha tillräckliga uppgifter om bl.a. kundens verksamhet, ekonomiska ställning, syftet med användningen av tjänsterna och medlens ursprung.

Mandatum behöver veta i vilket land eller vilka länder kunden är allmänt skattskyldig. Dessutom ska Mandatum ta reda på om kunden är en person i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller nära medarbetare till en sådan person. Läs mer om kundkontroll.

Uppdatering av personuppgifter

Du kan uppdatera dina person- och kontaktuppgifter under fliken Personuppgifter.

Uppdatering av bakgrundsuppgifter

Under fliken Bakgrundsuppgifter kan du uppdatera uppgiften om ditt medborgarskap och uppgifter om politiskt utsatt ställning i fråga om dig själv, en medlem i din familj eller en medarbetare.

Uppdatering av placerarprofilen

Med hjälp av placerarkartläggningen får du en bild av din profil som investerare och vilken avkastning du vill eftersträva med den risknivå som passar dig. Du kan uppdatera din placerarprofil under fliken Placerarprofil.

Pappersfria tjänsten

Med den pappersfria tjänsten får du dina dokument i elektronisk form till webbtjänsten. Vi meddelar via e-post, när det kommit in något nytt till dig. Tjänsten är gratis. Läs mer om den pappersfria tjänsten.

Du kan aktivera den pappersfria tjänsten under fliken Pappersfria tjänsten.

Administrera mobilapparnas koder

Om du använder mobiltjänsten Mandatum Pengar eller handelstjänsten Traders mobilapp TraderONE eller TraderGO, kan du administrera dina användarkoder under fliken Mobilapplikationer.