Gran­ska och adminis­trera avtal

Gran­ska och adminis­trera avtal

I webbtjänsten kan du granska uppgifterna för dina avtal, t.ex. betalda premier, influtna besparingar, valda skydd och försäkrade.

Granska avtalsuppgifter

Du hittar uppgifterna om ditt avtal under Avtal. Om du har rätt att få information och göra ändringar i en försäkring som företaget tecknat, ser du också uppgifterna för den. Vid behov kan du ge fullmakt att använda webbtjänsten genom att fylla i en fullmakt.

Under fliken Dokument hittar du de handlingar som ansluter sig till avtalet, t.ex. avtalsdokument, årsmeddelanden och fakturor. Du kan öppna dokumentet (pdf) genom att klicka på namnet och du kan också spara dokumentet på din egen dator eller skriva ut det.

Ändringar

När du vill göra andra ändringar i ett avtal, välj önskat avtal och öppna därefter fliken Ändringar. För att använda ändringsblanketten ska du ha fullmakt att göra ändringar. Du kan också meddela de ändringar som du vill göra till Mandatums kundtjänst med ett meddelande via webbtjänsten under Meddelanden.

Om du t.ex. vill byta placeringsobjekt, hittar du en elektronisk blankett för byte av placeringsobjekt under fliken Ändringar för avtalet i fråga. Mata in de placeringsobjekt som ändringen gäller och de andelar som ska överföras på den blankett som öppnas. Uppgifterna skickas elektroniskt direkt till Mandatum. Ändringar av placeringsobjekt via webbtjänsten är tills vidare avgiftsfria.

Lägga till och radera försäkrade

I webbtjänsten kan du också lägga till och radera försäkrade från dina avtal. I Sesam-gruppensionsförsäkringar lyckas det under Avtal genom att du väljer önskat avtal. I basuppgifterna om gruppen ser du de basuppgifter som gäller för gruppen och kan göra ändringar med funktionerna Lägg till försäkrade eller Radera försäkrade.

Lägg till en försäkrad så här:

  • Välj det avtal i vilket du vill göra ändringar i gruppen av försäkrade.
  • Mata in den försäkrades uppgifter och välj Fortsätt.
  • Ändringen syns i webbtjänsten inom några vardagar efter att Mandatum har handlagt och genomfört uppdraget.

Om du inte har möjlighet att via dessa funktioner lägga till eller radera försäkrade, kan du skicka ett meddelande till Mandatums kundtjänst via webbtjänsten under Meddelanden.