Kapital­förvalt­ningens motkonto

Kapital­förvalt­ningens motkonto

Meddela ditt motkonto till oss via ett meddelande i webbtjänsten

Logga in i webbtjänsten, välj Meddelanden och skriv ett fritt formulerat meddelande där du anger motkontots nummer. Vi sparar motkontonumret i våra system och betalar i fortsättningen ut uttagen till det.

Logga in på webbtjänsten

Meddela motkontonumret på ett formulär

Om du vill kan du också meddela motkontonumret på ett formulär. Du kan bifoga formuläret till meddelandet i webbtjänsten eller skicka det per post till den adress som anges på formuläret.

Minderåriga kunders och samfundskunders

Ändringar gällande minderåriga kunders motkoton undertecknas av vårdnadshavarna (bådas underskrift krävs om det finns två vårdnadshavare och ingen fullmakt har gjorts för den andra föräldern.)

Samfundskunders motkonto kan ändras av personer med samfundets namnteckningsrätt eller ändringsbefogenheter.