Styrelsearvoden

Konkurrenskraftiga ersättningar är en förutsättning för rekrytering av kunniga styrelsemedlemmar. Styrelsearvoden behöver granskas regelbundet för att se till att de håller en konkurrenskraftig nivå. Mandatums heltäckande jämförelse hjälper dig att fastställa styrelsearvoden.

BE OSS ATT KONTAKTA DIG

Styrelsearvoden

Konkurrenskraftiga ersättningar är en förutsättning för rekrytering av kunniga styrelsemedlemmar. Styrelsearvoden behöver granskas regelbundet för att se till att de håller en konkurrenskraftig nivå. Mandatums heltäckande jämförelse hjälper dig att fastställa styrelsearvoden.

BE OSS ATT KONTAKTA DIG

Konkurrenskraftiga ersättningar är en förutsättning för rekrytering av kunniga styrelsemedlemmar. Styrelsearvoden behöver granskas regelbundet för att se till att de håller en konkurrenskraftig nivå. Mandatums heltäckande jämförelse hjälper dig att fastställa styrelsearvoden.

Enklare beslut

Mandatum sammanställer en omfattande men lättöverskådlig jämförelse över relevanta data till stöd för företagets beslut om styrelsearvoden.

Företagsspecifik jämförelse

Arvodesjämförelsen skräddarsys för ditt företag och kan inkludera både finländska och utländska börsföretag.

Omfattande databas

Till stöd för beslutsfattandet har vi en databas över utbetalda styrelsearvoden i finska och svenska börsföretag inklusive betalningsrutiner under de 10 senaste åren.

Vill du diskutera styrelsearvoden?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    På mötet går vi igenom företagets situation och behoven i anslutning till personalens belöning. 

  3. Vi ger dig en offert

    Vi gör utifrån företagets behov upp en plan för utveckling av personalens belöning som helhet eller ett separat belöningssystem i din organisation.