Internationella tjänster

Våra internationella tjänster hjälper finländska företag med verksamhet utomlands och dotterbolag till utländska företag med verksamhet i Finland i frågor som gäller personförsäkring.

BE OSS ATT KONTAKTA DIG

Internationella tjänster

Våra internationella tjänster hjälper finländska företag med verksamhet utomlands och dotterbolag till utländska företag med verksamhet i Finland i frågor som gäller personförsäkring.

BE OSS ATT KONTAKTA DIG

Belöningspolitiken i ett internationellt bolag planeras i allmänhet både ur ett globalt och lokalt perspektiv.

Med en effektiv och fungerande belöningspolitik kan ett internationellt företag bättre hantera sina personalrisker och uppnå kostnadsbesparingar på koncernnivå.

Vi ger hjälp för att utveckla en internationell belöningspolitik och poola försäkringar.

Tjänster

Intresserad av poolning av försäkringar och våra internationella tjänster för belöning?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

    Vi kontaktar dig och kommer överens om ett möte. Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon.

  2. Vi kartlägger ditt behov

    På mötet går vi igenom företagets situation och behoven i anslutning till personalens belöning.

  3. Vi ger dig en offert

    Vi gör utifrån företagets behov upp en plan för utveckling av personalens belöning eller ordnande av de anställdas försäkringsskydd i en internationell organisation.