Innova Service Ab och Mandatum Life Service Ab har gått samman

5.12.2017

Den 2 oktober informerade vi om att Innova Service Ab går samman med Mandatum Life Service Ab uppskattningsvis från den 4 december 2017. Fusionen har nu registrerats.

Innovas affärsenheter går i fortsättningen under namnet Mandatum Life Belöningstjänster och Mandatum Life Pensionstjänster. I och med ändringen sker faktureringen med de nya bolagsuppgifterna.

Fusionen kräver inga åtgärder av våra kunder och inverkar inte på innehållet i kundernas avtal.

Mer information om våra tjänster inom belöning, pensioner och premiefonder finns på vår webbplats:
om belöning
om pension
om personalfond

Ytterligare information:
Jani Mikkola, direktör, Belöningstjänster & partnerskap, Mandatum Life, jani.mikkola@mandatumlife.fi, tfn 050 577 9444
Kiisa Hulkko-Nyman, affärsverksamhetsdirektör, Belöningstjänster, Mandatum Life, kiisa.hulkko-nyman@mandatumlife.fi, tfn 050 337 5482


Visa alla pressmeddelanden och nyheter