Försäljningen av Mandatums affärsfunktioner i Baltikum har genomförts

1.7.2022

Mandatum har i dag den 1 juli 2022 slutfört försäljningen av sina livförsäkringsfunktioner i Baltikum till den litauiska investerings- och försäkringskoncernen Invalda INVL. Affären omfattar anställda, kunder, kommersiella avtal, tillgångar och skulder i Mandatum Lifes filialer i Baltikum.

Mandatum tillkännagav i juni 2021 att bolaget undertecknat ett avtal om försäljning av sina funktioner i Baltikum till Invalda INVL. Affären har nu slutförts. INVL Life som grundats av Invalda INVL har tagit över Mandatum Lifes livförsäkringsverksamhet i Baltikum som omfattar över 29 000 kunder och tillgångar till ett värde av 150 miljoner euro i Litauen, Lettland och Estland. Direktören för Mandatum Lifes filial i Litauen Rasa Kasperavičiūtė har utnämnts till verkställande direktör för INVL Life och ordförande för INVL Lifes ledningsgrupp.

 

Ytterligare upplysningar:

https://www.mandatumlife.fi/sv/Meddelanden/2021/invalda-invl-koncernen-koper-mandatum-lifes-affarsfunktioner-i-baltikum/

 

Mandatum:

Petri Niemisvirta, verkställande direktör, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200

Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548

 

Invalda INVL:

Darius Šulnis, President of Invalda INVL, darius.sulnis@invl.com

Kristina Malevskienė, Head of Communications, media@invl.com, tel. +370 6863 5626


Visa alla pressmeddelanden och nyheter