Invalda INVL-koncernen köper Mandatum Lifes affärsfunktioner i Baltikum

21.6.2021

Mandatum Life har undertecknat ett avtal om försäljning av sina affärsfunktioner i Baltikum till den litauiska kapitalförvaltningskoncernen Invalda INVL. Mandatum Life har de senaste åren framgångsrikt optimerat affärsverksamheten i Baltikum till tillväxt och värdeskapande och byggt upp operativa synergifördelar för sina kunder.

Mandatum har i dag den 15 juni 2021 undertecknat ett avtal om försäljning av livförsäkringsfunktionerna i Baltikum till den litauiska Invalda INVL-koncernen. I samband med affären överförs Mandatum Lifes livförsäkringsverksamhet i Baltikum, inklusive dess anställda, till Invalda INVL-koncernen. Målet är att slutföra affären under det första halvåret av 2022.

Affärsfunktionerna i Baltikum består av följande filialer: Mandatum Life Estonia, Mandatum Life Latvia och Mandatum Life Lithuania. Affärsfunktionerna i Baltikum sysselsätter sammanlagt 83 anställda och erbjuder sina kunder livförsäkringar och fondförsäkringar.

”Mandatum har det senaste året sett över sin affärsstrategi. Tyngdpunkten i vår verksamhet kommer att ligga på den finländska marknaden och på kapitalförvaltning, såväl i Finland som internationellt via institutionella kunder. På detta sätt kan vi producera mest värde för våra intressentgrupper. Våra affärsfunktioner i Baltikum har genererat goda resultat såväl ekonomiskt som genom utmärkta personal- och kundnöjdhetssiffror efter omorganiseringen av affärsverksamheten. Invalda INVL:s anbud kom i rätt tid med tanke på omläggningen av bolagets strategi”, säger verkställande direktören för Mandatumkoncernen Petri Niemisvirta.

Affärens genomförande kräver ännu de finansiella tillsynsmyndigheternas godkännande.

 

Invalda INVL-koncernen

Invalda INVL är en växande kapitalförvaltningskoncern öppen för möjligheter som genom sitt arbete skapar välmåga för människor. Koncernens bolag med verksamhet i Litauen och Lettland betjänar över 240 000 privata och institutionella kunder, både regionalt och internationellt, och förvaltar kundtillgångar till ett värde av 1,3 miljarder euro i olika tillgångsklasser, inklusive pensioner och ömsesidiga fonder, enskilda portföljer, kapitalinvesteringar och andra alternativa investeringar. Invalda INVL:s aktier har varit föremål för handel på Nasdaq Vilnius-börsen sedan 1995. Invalda INVL-koncernens kapitalförvaltningsbolag sysselsätter över 140 anställda.
https://www.invaldainvl.com/lit/en/

Mandatumkoncernen

Till Mandatum Holding Ab hör Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life) och Mandatum Kapitalförvaltning Ab (Mandatum Asset Management). Mandatum är ett av de mest solida och ansedda finansbolagen i Finland och en del av den framgångsrika Sampokoncernen. Mandatum Life erbjuder sina privat- och företagskunder samt institutionella kunder mångsidiga tjänster som ger dem möjlighet att utöka sin förmögenhet och bereda sig på framtiden. Tjänsteutbudet omfattar fondanknutna försäkringar och kapitalförvaltning, spar- och investeringstjänster, personförsäkringar och pensions- och belöningslösningar för företag samt konsulttjänster.
https://www.mandatumlife.fi/

 

Ytterligare information:

Mandatumkoncernen

Petri Niemisvirta, verkställande direktör petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200

Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548

Invalda INVL-koncernen

Darius Šulnis, President of Invalda INVL, darius.sulnis@invl.com

Kristina MalevskienÄ—, Head of Communications, media@invl.com, tfn +370 6863 5626


Visa alla pressmeddelanden och nyheter