Har du fått en begäran om att uppdatera dina kunduppgifter?

2.3.2021

Vi uppdaterar lagstadgade kunduppgifter som vi saknar och skickar under våren 2021 brev och meddelanden via webbtjänsten för att samla in dessa uppgifter av våra kunder. Du kan enklast uppdatera dina kunduppgifter via Mandatum Lifes webbtjänst.

Varför begär bolaget mina uppgifter?

I egenskap av aktör inom finansbranschen har Mandatum Life lagstadgad skyldighet att identifiera sina kunder och ha kännedom om dem. Lagstiftningen om kundkontroll förpliktar Mandatum Life att utreda kundernas bakgrund regelbundet och i tillräcklig omfattning. Genom att identifiera våra kunder och ha kännedom om dem är vi också en pålitlig partner för våra kunder.

Läs mer om kundkontroll och kundidentifiering hos Mandatum Life: www.mandatumlife.fi/kundidentifiering.

Hur ska jag gå till väga?

Om du har fått ett brev eller ett webbmeddelande om att uppdatera dina kunduppgifter, kan du läsa anvisningarna för hur du uppdaterar uppgifterna på vår webbplats: www.mandatumlife.fi/kundidentifiering.

Varför har jag inte fått något brev eller webbmeddelande?

Om dina uppgifter är à jour har du inte nödvändigtvis fått något brev eller webbmeddelande. Du kan kontrollera dina kunduppgifter genom att logga in på vår webbtjänst med dina nätbankskoder.

Ytterligare information

Du når vår kundtjänst på numret 0200 31120 (lna/msa). Du kan också skicka ett meddelande till oss via webbtjänsten.