Årsmeddelandena postas före utgången av februari 2022

2.12.2021

Alla försäkringstagare får årligen ett årsmeddelande med information om försäkringen och ändringar i den under det gångna året. I årsmeddelandet listas bl.a. sparbelopp, betalda premier, pensionsbelopp och ändringar i avtalet. Årsmeddelandena skickas i etapper under december–februari.

Du kan också alltid kontrollera aktuella uppgifter om ditt försäkringsavtal i Mandatums webbtjänst. I webbtjänsten kan du bl.a. följa upp utvecklingen för dina besparingar, göra ändringar i avtalet och skicka meddelanden till vår kundtjänst. Under Arkivet i webbtjänsten hittar du också årsmeddelandet för din försäkring och andra dokument som berör försäkringen.

Om du använder den pappersfria tjänsten skickas årsmeddelandet inte per post utan kan läsas i Arkivet i Webbtjänsten.

Tidtabell för postning av årsmeddelandena:

Pensionstagare

december–januari

Individuella pensionsförsäkringar / privatkunder

februari

Individuella pensionsförsäkringar / företagskunder

januari

Gruppförsäkringar / försäkrade

januari

Gruppförsäkringar / försäkringstecknare

februari–mars

Placeringsförsäkringar

januari–februari

Kapitaliseringsavtal

januari–februari

Riskförsäkringar

december–februari

Årsmeddelandena för en del försäkringar skickas i samband med försäkringens månadsrat och då skickas meddelanden regelbundet under årets lopp. Du kan alltid kontrollera uppdaterade uppgifter om ditt försäkringsavtal i Mandatums webbtjänst.

Om du sköter ärenden i egenskap av intressebevakare

Du får i januari ett årsmeddelande som gäller pensions- och/eller placeringsförsäkringen för den vars intressen du bevakar. Du behöver årsmeddelandet för att leverera årskontot till förmyndarmyndigheten. Du hittar årsmeddelandet också i elektronisk form i Mandatums webbtjänst, om du har dispositionsrätt till webbtjänsten i egenskap av intressebevakare.

Läs här för mer information om skötseln av ärenden för någon annan.

 

 


Visa alla pressmeddelanden och nyheter