Användarvillkoren för Mandatums webbplats och webbtjänster uppdateras 23.12.2021

23.11.2021

Användarvillkoren för Mandatums webbplats och webbtjänster preciseras och de nya användarvillkoren gäller från och med 23.12.2021.

Vem berörs av uppdateringen?

Uppdateringen av användarvillkoren gäller alla som använder webbtjänster, mobiltjänster, webbplatser och chattjänster som erbjuds av Mandatum Livförsäkringsaktiebolag, Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva och Mandatum Life Service Ab.

Användning av vår webbplats och våra webbtjänster förutsätter efter uppdateringen godkännande av de uppdaterade villkoren. Genom att använda vår webbplats eller våra tjänster godkänner du automatiskt användarvillkoren.

Uppdateringen genomförs på grund av namnbytet på mobiltjänsten ML Pengar

Användarvillkoren har uppdaterats på grund av namnbytet på mobiltjänsten ML Pengar. Mobiltjänstens nya namn är Mandatum Pengar.

Samtidigt har vi preciserat avsnittet om Mandatums rätt till avbrott i tillhandahållandet av webbtjänsten.

Läs användarvillkoren

Användarvillkor från och med 23.12.2021 >>

Användarvillkor fram till 23.12.2021 >>


Visa alla pressmeddelanden och nyheter