Gruppensionsförsäkring

Sesam-gruppensionsförsäkringen är en personalförmån som bär frukt i många år.

Gruppensionsförsäkring

Sesam-gruppensionsförsäkringen är en personalförmån som bär frukt i många år.

Pensionsåldern har stigit och arbetspensionens storlek minskat för alla i arbetande ålder. Alla finländare borde tänka på hur de ska trygga en tillräcklig utkomst under pensionen.

En gruppensionsförsäkring som arbetsgivaren erbjuder är ett kostnadseffektivt sätt att komplettera pensionsskyddet.

Komplettering av pensionsskyddet är en del av en fungerande belöningshelhet för hela personalen eller en viss personalgrupp.

Gruppensionsförsäkringens fördelar för företaget och arbetstagaren

Så här fungerar Sesam-gruppensionsförsäkring

Ditt företag kan teckna Sesam-gruppensionsförsäkring för en utvald personalgrupp som bestäms objektivt. Det innebär till exempel anställda i en viss verksamhet eller personalgrupp eller hela personalen. Våra experter hjälper ditt företag att bygga gruppen och fastställa lämpliga försäkringspremier för dina mål.

Sesam-gruppensionspremierna är i regel avdragsgilla i företagets beskattning och räknas inte som den försäkrades inkomst. Lönebikostnader behöver inte betalas för premierna. Betalningen av premier kan anpassas efter företagets ekonomiska situation.

Sesam är en fondanknuten pensionsförsäkring vilket innebär att den försäkrades slutliga pension beräknas enligt de betalda premierna och värdeutvecklingen for placeringsobjekten. Det finns flera alternativ för att placera försäkringsmedlen. Företaget kan välja placeringsobjekt eller ge de försäkrade rätt att själva välja hur medlen ska placeras. Det finns även Allokering-placeringskorgar där Mandatum Life tar hand om medlen enligt kundens risknivå.

En gruppensionsplacering kan stärka arbetstagarnas engagemang i företaget. I avtalet kan man till exempel anteckna att arbetstagaren får tillgång till pensionsmedlen först när anställningsförhållandet har varat i en avtalad tid.

Arbetsgivaren kan enkelt sköta och hantera Sesam-försäkringen i vår nättjänst. Förutom nättjänsten har den försäkrade även tillgång till mobilappen ML Pengarna där den försäkrade till exempel ser en pensionsprognos för pensionsmedlen och behändigt kan följa med besparingarnas utveckling.

Se produktbeskrivning:
Sesam-gruppensionsförsäkring

Är du intresserad av Sesam-gruppensionsförsäkring?

  1. Lämna dina kontaktuppgifter

    Vi kontaktar dig snarast möjligt. I fältet för tilläggsinformation kan du till exempel skriva vilka tider som passar dig bäst.

  2. Vi kartlägger dina behov

    Under samtalet går vi igenom företagets situation samt behov för komplettering av personalens pensionsskydd.

  3. Vi ger dig en offert

    Vi utarbetar en offert på gruppensionsförsäkring efter företagets behov.