Skötsel av Sesam-­gruppensionsf­örsäkring

Skötsel av Sesam-­gruppensionsf­örsäkring

I webbtjänsten kan du administrera Sesam-gruppensionsförsäkringar som ditt företag tecknat och avtal, faktureringsuppgifter och försäkrade i anslutning till försäkringarna.

Logga in på tjänsten

Logga in på webbtjänsten och välj som roll det företag som du representerar. Klicka på Avtal i menyn upptill på sidan och välj önskat avtal i menyn Gruppensioner

Granska avtal

 • Under fliken Försäkrade kan du granska uppgifterna om gruppen, se vilka försäkrade som hör till gruppen och ta fram de försäkrades basuppgifter.
 • Under fliken Fakturor ser du obetalda fakturor och uppgifterna för dem.
 • Under fliken Transaktioner ser du alla betalda fakturor i avtalet.
 • Under fliken Uppgifter om avtalet och Avtalsuppgifter ser du ditt företags uppgifter, faktureringssätt, betalningsmånader och placeringsplan.

Försäkrade

Granska försäkrade och ändring av betalningspost

 • Välj fliken Försäkrade.
 • Du kan välja den försäkrade från förteckningen eller hämta en försäkrad med sökfunktionen efter namn eller personbeteckning.
 • När du valt den försäkrade som du vill granska ser du den försäkrades basuppgifter, betalda premier och pensionsprognos.
 • Du kan också ändra beloppet av den försäkrades betalningspost genom att välja den försäkrade. Mata in önskat belopp i fältet Betalningspost och klicka på Spara.

Lägga till försäkrad

Du kan lägga till försäkrade under fliken Försäkrade genom att öppna önskad grupp.

 • Lägg till en försäkrad via tryckknappen Lägg till ny försäkrad.
 • Fyll i basuppgifterna om den försäkrade och uppgifterna för försäkringen i det fönster som öppnas.
 • Den försäkrade fogas automatiskt till fakturorna enligt betalningsplanen. Du kan också göra en tilläggsfaktura för den försäkrade efter att du lagt till den försäkrade till gruppen.
 • Välj därefter Spara.

Radera försäkrad

 • Gå till fliken Försäkrade, välj önskad grupp och öppna den försäkrades uppgifter. Du kan också välja flera försäkrade på samma gång.
 • Välj Radera försäkrad.
 • Välj det datum när den försäkrade har utgått ur gruppen.
 • Välj om separat premie ännu ska betalas för den försäkrade med en tilläggsfaktura. Välj då belopp och förfallodag för betalningen. Den försäkrade står kvar på de fakturor som skapats tidigare.
 • Välj Fortsätt och Radera från gruppen.

Fakturering

Hantera fakturor och faktureringsuppgifter

Du ser eventuella obetalda fakturor och summorna för dem under fliken Fakturor. Fakturaförslaget är en faktura som genererats automatiskt av systemet och i enlighet med betalningsplanen.

Under Andra öppna fakturor kan du ändra summorna för de försäkrade, öppna en pdf-specifikation, föra över de försäkrades summor till en Excel-fil, hämta ändrade summor med en Excel-fil eller ta fram en faktura i pdf-format genom att öppna fakturan eller fakturaförslaget. Dessutom kan du ändra fakturans slutsumma.

Skapa tilläggsfaktura

Med en tilläggsfaktura avses en faktura som kunden gjort för en försäkrad.

 • Börja skapa tilläggsfakturan genom att välja fliken Försäkrade och öppna önskad grupp.
 • Välj önskade försäkrade.
 • Klicka på Välj funktion, välj i rullgardinsmenyn som öppnas Gör en tilläggsfaktura och klicka på Fortsätt.
 • Lägg till önskad summa och förfallodag för fakturan och klicka på Fortsätt.
 • Bekräfta uppgifterna.
 • Du ser den tilläggsfaktura som du gjort under fliken Fakturor.

Ändring av faktureringsuppgifter

Du kan ändra faktureringsuppgifterna genom att klicka på fliken Uppgifter om avtalet. Du kan välja pappersfaktura eller e-faktura genom att under Ändra faktureringsuppgifter välja Betalningssätt.