Premie- och personalfondernas medlemsärenden

Premie- och personalfondernas medlemsärenden

Du hittar uppgifterna om dina fondandelar genom att välja Avtal i menyn upptill på sidan i webbtjänsten. Välj därefter namnet på din premie- eller personalfond under rubriken Personalfonder. Efter det kan du ta fram uppgifterna om dina egna fondandelar.

Granska fondandelsuppgifter

I webbtjänsten kan du ta fram dina fondandelsuppgifter och dina besparingar i fonden.

Dina fondandelsuppgifter uppdateras en gång om året. Du ser fondens värdedag i förteckningen över viktiga datum i fonden. De uppdaterade fondandelsuppgifterna publiceras årligen, när fondens bokslut har godkänts på årsmötet.

Av grafen framgår hur din fondandel har utvecklats. Nedanför grafen hittar du också mer detaljerade uppgifter om de premier som betalats in till fonden och en beräkning av transaktionerna över fem år.

Fondens stadgar finns under en länk nedtill på sidan med uppgifterna om dina fondandelar.

Anmälan om fondering

Du kan göra anmälan om fondering behändigt via webbtjänsten. Om du i din fond ska göra en separat anmälan om fondering av premier, får du ett meddelande via e-post eller sms när anmälningstiden börjar.

Under anmälningstiden får du till webbtjänsten ett meddelande med rubriken Anmälan om överföring av premie. Under rubriken kan du göra anmälan om fondering och du ser också inom vilken tid anmälan ska göras.

Anmälan om uttag

Du kan göra anmälan om uttag behändigt via webbtjänsten.

Du kan ta ut tillgångar från fonden en gång om året. I webbtjänsten ser du din disponibla fondandel och datum när anmälan om uttag ska göras. Datumen för anmälan om uttag uppdateras i förteckningen Fondens viktiga datum när de har fastställts.

Du kan göra anmälan om uttag under rubriken Anmälan om uttag. I samband med uttaget ska du kontrollera ditt kontonummer och din skatteprocent. Av uttaget utgör 80 % skattepliktig förvärvsinkomst, på vilken vi verkställer förskottsinnehållning enligt tilläggsprocenten.

Mandatum får årligen av Skatteförvaltningen uppgifterna om fondmedlemmarnas tilläggsprocent. Om du vill använda skattesatsen för förvärvsinkomster, kan du skicka in ett ändringsskattekort som beräknats för personalfondsandelarna till Mandatum som bilaga till ett meddelande via webbtjänsten under Meddelanden. Om Mandatum saknar uppgift om din skatteprocent, verkställs förskottsinnehållningen enligt 60 %.