Meddelanden

Meddelanden

Den trygga meddelandefunktionen i webbtjänsten gör det enklare och smidigare att kommunicera med Mandatums experter.

Du hittar meddelandefunktionen genom att klicka på Meddelanden i menyn upptill i webbtjänsten eller på ingångssidan.

Skicka meddelanden

Du kan skicka ett nytt meddelande till Mandatums kundtjänst genom att välja Nytt meddelande. När meddelandefönstret öppnas kan du påskynda handläggningen av ditt ärende genom att välja och markera det avtal som ditt ärende gäller. Tjänsten ställer vid behov tilläggsfrågor. På detta sätt kan vi betjäna dig snabbare.

Du kan också skicka ett fritt formulerat meddelande till kundtjänsten. Då låter du bara bli att välja avtal. Du kan också när som helst gå tillbaka och i stället skriva ett fritt formulerat meddelande.

Klicka på Sänd för att skicka meddelandet till kundtjänsten.

Inkomna och skickade meddelanden och meddelanden för godkännande

Meddelandena i webbtjänsten har indelats i tre kategorier: Inkomna, Skickade och För godkännande. Under inkomna och skickade meddelanden ser du meddelanden som du fått från kundtjänsten och meddelanden som du skickat till kundtjänsten. Under meddelanden för godkännande ser du avtal som väntar på ditt godkännande.

Meddelandefunktionen visar din kommunikation med början från det nyaste meddelandet. Olästa meddelanden har färgmarkerats i förteckningen.

Skicka bilagor

Du kan skicka bilagor till kundtjänsten som bilaga till ett meddelande. Klicka på Lägg till bilaga nere till vänster i meddelandefönstret och foga önskat dokument till meddelandet.

Det bifogade dokumentet syns nedanför meddelandefönstret. Du kan radera bilagan genom att klicka på krysset efter filnamnet.