Granska avtalsuppgifter och administrera avtal

Granska avtalsuppgifter och administrera avtal

Du sköter dina försäkrings- och avtalsärenden samt ärenden i anslutning till personal- och premiefonden smidigast via vår webbtjänst.

Genom att i webbtjänsten välja Avtal, kan du ta fram uppgifterna om dina försäkringar, dina avtal eller fondandelar och de betalningar som gjorts.

Byte av förmånstagare

Om du vill byta förmånstagare i din försäkring, välj först Avtal och därefter det avtal som ändringen gäller.

  • När du valt rätt avtal, öppna fliken Skydd och förmånstagare.
  • Klicka därefter på Ändring av förmånstagarförordnandet nere till höger för att byta förmånstagare i dina skydd. Ändringen av förmånstagarförordnandet träder i kraft genast när det skriftligen har levererats till försäkringsbolaget.

Om fliken Skydd och förmånstagare inte syns bland uppgifterna för avtalet, kan du göra bytet av förmånstagare med den elektroniska pdf-blankett som finns i webbtjänsten. Gör då ändringen genom att öppna fliken Ändringar och klicka på Byte av förmånstagare. Fyll i det pdf-dokument som öppnas och skicka in det till Mandatum Life antingen som bilaga till ett webbmeddelande eller per post på adressen:

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Kundpost / 2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo

Ändring av pensionstiden

I vissa situationer kan du flytta fram begynnelsetidpunkten för din pension innan pensionen har börjat betalas ut.

Om du vill ändra din pensionstid, kan du skicka ett fritt formulerat meddelande om saken via webbtjänsten.

För mer information om möjligheterna att ändra begynnelsetidpunkten, vänligen kontakta vår kundtjänst på numret 0200 31120 (lna/msa). Läs mer om att gå i pension.

Uppsägning av försäkringen

Försäkringsavtalet ska sägas upp skriftligen. Du kan göra det antingen med ett fritt formulerat meddelande via vår webbtjänst. Klicka på Avtal, välj det avtal som du vill säga upp och klicka därefter på fliken Ändringar. Välj därefter Uttag av sparkapital och fyll i den blankett som öppnas.

Du kan också göra anmälan med ett meddelande. Välj i menyn upptill i webbtjänsten Meddelanden och Nytt meddelande. Skriv i meddelandet vilket avtal du vill säga upp och från vilket datum du vill att avtalet avslutas. Om du vill säga upp en spar- eller placeringsförsäkring, uppge också ditt kontonummer. Med tanke på eventuell premieåterbäring lönar det sig att uppge kontonumret också när du säger upp en riskförsäkring.

Uppsägning av frivillig pensionsförsäkring

Villkoren för uppsägning av frivilliga pensionsförsäkringar fastställs i skattelagstiftningen. Läs mer här under Vanliga frågor, välj Pensionsärenden.

Utträde ur premie- och personalfond

Medlemskapet i en premie- och personalfond bildas automatiskt på basis av anställningsförhållandet och den anställda kan inte utträda ur fonden på eget beslut.

Giltighetsintyg

Om du behöver ett giltighetsintyg för din försäkring, skicka ett meddelande till oss via webbtjänsten. Välj Meddelanden i menyn upptill på sidan. Skriv i meddelandet den försäkrades namn och försäkringens nummer eller välj din försäkring från förteckningen.