F√∂rvaltning av premie-­ och personal­fondens medlems­uppgifter

F√∂rvaltning av premie-­ och personal­fondens medlems­uppgifter

Tjänsten för premie- och personalfondens kontaktperson är avsedd för skötseln av premie- och personalfondens ärenden.

TJÄNSTENS ANVÄNDARE 

Tjänstens användare kan vara den person (de personer) som fondens styrelse gett fullmakt och vars arbetsuppgifter omfattar uppdatering av premie- eller personalfondens medlemsuppgifter. 

Vad ingår i tjänsten?

I tjänsten för premie- och personalfondens kontaktperson kan du granska premie- och personalfondens uppgifter, medlemsuppgifter och uppgifter om premiegrupper. Du kan också tryggt vara i kontakt med Mandatums fondexperter via meddelandefunktionen i webbtjänsten.