Förvaltning av premie- och personalfondens medlemsuppgifter

Förvaltning av premie- och personalfondens medlemsuppgifter

Tjänsten för premie- och personalfondens kontaktperson är avsedd för skötseln av premie- och personalfondens ärenden.

Öppettider och tjänstens användare

Tjänsten är öppen i enlighet med cykeln för uppdatering av medlemsuppgifter. Tjänstens användare kan vara den person/de personer som fondens styrelse gett fullmakt och vars arbetsuppgifter omfattar uppdatering av premie- eller personalfondens medlemsuppgifter.

Vad ingår i tjänsten?

I tjänsten för premie- och personalfondens kontaktperson kan du granska premie- och personalfondens uppgifter, medlemsuppgifter och uppgifter om premiegrupper. Du kan också tryggt vara i kontakt med Mandatums fondexperter via meddelandefunktionen i webbtjänsten.