Förmånstaga­rförordnande

Förmånstaga­rförordnande

Avtalsparten fastställer till vem ersättningen med stöd av försäkringen ska betalas ut i händelse av dödsfall eller till vem försäkringens besparingar ska betalas ut vid avtalstidens utgång. Den som har ingått avtalet kan förordna en person, ett företag eller någon annan sammanslutning till förmånstagare.

Hur upprättas ett förmånstagarförordnande och hur ändras ett förordnande?

 • Förmånstagarförordnandet upprättas med ett skriftligt meddelande till försäkringsbolaget eller som identifierad användare i webbtjänsten.
 • Förmånstagarförordnandet kan inte ges i ett testamente.
 • Förmånstagarförordnandet kan ändras med ett skriftligt meddelande till försäkringsbolaget om det nya förmånstagarförordnandet eller genom att upprätta ett nytt förmånstagarförordnande som identifierad användare i webbtjänsten. Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom testamente.

Livförsäkringsersättningens förmånstagare

Villkor som utesluter giftorätt

 • Ersättningstagarens äkta make eller maka har giftorätt i den ersättning som betalas ut från försäkringen, om inte giftorätten har uteslutits med ett äktenskapsförord eller testamente.
 • Giftorätten för ersättningstagarens (t.ex. det egna barnets) äkta make eller maka i den ersättning som betalas ut från försäkringen kan också uteslutas i samband med upprättandet av försäkringens förmånstagarförordnande.
 • Ett sådant villkor som utesluter giftorätten för ersättningstagarens make eller maka kan också när som helst senare fogas till försäkringen.

 

Placeringsförsäkringar som tecknats av intressebevakare

 • Intressebevakaren kan utan tillstånd av magistraten teckna en placeringsförsäkring för den persons räkning som är föremål för intressebevakning.
 • Den person som är föremål för intressebevakning står som försäkringstagare (avtalstecknare) och som förmånstagare till besparingarna. Alla magistrater godkänner dödsbo som förmånstagare till dödsfallssumman.

 

Beskattning av livförsäkringsersättning

 • Dödsfallsersättningar till nära anhöriga omfattas av arvsskatten. Skatten är högst 19 procent.
 • Nära anhöriga kan till exempel vara make eller maka, barn, barnbarn och föräldrar. Även ersättningar som betalas till sambor omfattas av arvsskatten om man har bott tillsammans, har eller har haft barn tillsammans eller tidigare varit gifta med varandra.
 • Dödsfallsersättningar till andra än nära anhöriga utgör skattepliktig kapitalinkomst.