Administrera placeringar och besparingar

Administrera placeringar och besparingar

Så här gör du förändringar för placeringsobjekt och besparingar i en pensions- och placeringsförsäkring eller ett sparavtal.

Du hittar uppgifterna om dina placeringar genom att i menyn upptill på sidan välja Avtal och därefter klicka på det avtal som du vill titta på. Om ditt avtal tillåter ändring av placeringsobjekten via webbtjänsten, kan du också göra ändringar i avtalet här.

Ändring av fördelningen av sparkapitalet

När du vill ändra fördelningen av dina nuvarande besparingar på olika placeringsobjekt, kan du göra en ändring i besparingarnas allokering.

Om du vill ändra fördelningen för kommande premier, kan du göra det genom att ändra placeringsplanen (se anvisningen längre ner på sidan).

  • Välj sidan Avtal och klicka på önskat avtal.
  • Öppna fliken Placeringsobjekt
  • Välj Ändra fördelningen av sparkapitalet. Välj önskade procentandelar för placeringsobjekten i sparkapitalet. Genom att välja Fler placeringsobjekt kan du välja ett eller flera nya placeringsobjekt. Notera att den totala summan av placeringsobjektens fördelning ska vara hundra procent.
  • När du är klar, välj Fortsätt. Placeringsobjektens namn är länkar till mer detaljerade uppgifter om objekten. Läs dem noggrant.
  • Bekräfta ändringen av placeringsplanen genom att välja Jag har läst prospekten och stadgarna för placeringsobjekten och klicka på Godkänn. Ändringarna i placeringsobjekten syns i webbtjänsten i allmänhet inom några vardagar.

Du får alltid en bekräftelse över överförda besparingar och kan behändigt kontrollera hur du fördelat besparingarna i webbtjänsten under fliken Gjorda överföringar av besparingar.

Så här gör du en ny förändring i sparfördelningen

Du kan göra en ny förändring i sparfördelningen när den föregående förändringen har räknats med i besparingarna.

En ny förändring kan göras i en del av försäkringarna nästa bankdag efter kl. 10.30, när beräkningen av den tidigare förändringen av sparfördelningen pågår. I detta fall bör du observera att den senaste förändringen görs från de mottagna placeringsobjektens uppskattade besparingar i den förra överföringen, som har beräknats med placeringsobjektens kända värden.

Beräkna en förändring i besparingarna

En förändring i en sparfördelning räknas i regel med i besparingarna enligt värdena för den aktuella bankdagen, om förändringen har godkänts i webbtjänsten före klockan 10.30 och enligt värdena för följande bankdag om förändringen har godkänts efter kl. 10.30.

Placeringsobjektens värden beräknas i systemet för det bolag som förvaltar placeringsobjektet antingen under den aktuella, nästa eller därpå följande bankdag varefter de levereras till Mandatum. Beräkningen av uppdraget för försäkringsbesparingarna görs i Mandatum utan dröjsmål, när placeringsobjektens värden i uppdraget har mottagits.

I normalfall beräknas förändringen i sparfördelningen och andra uppdrag relaterade till placeringsobjekten (betalningar, partiella uttag, ersättningar) med i försäkringsbesparingarna inom en eller två bankdagar.

Enligt försäkringsvillkoren ska Mandatum överföra besparingarna senast på den femte bankdagen efter att bolaget tagit emot anmälan.

Under förändringen i sparfördelningen och andra pågående beräkningsuppdrag för placeringsobjekt kan uppskattade besparingar vara synliga i webbtjänsten i en del av försäkringarna, som har beräknats med placeringsobjektens senaste kända värden. När de dagliga värdena för placeringsobjekten kopplade till det slutförda uppdraget har erhållits, beräknas uppdraget med nämnda värden och besparingarna uppdateras.

Avvikande situationer

Vid avvikande situationer kan förändringen av sparfördelningen dröja eller förhindras till exempel på grund av förseningar i finansieringsbolagets inlösningar, en avbruten affär eller systemfel. Om en värdebestämning eller notering för ett placeringsobjekts andelar inte kan beräknas eller finns att tillgå inom fem dagar, tillämpas enligt försäkringsvillkoren den första värdebestämningen eller noteringen som kan uträknas eller finns att tillgå efter tidsfristen.

Observera att Mandatum inte garanterar korrekta och felfria webbsidor och är inte ansvarig för eventuella skador som kan uppstå på grund av avbrott i webbsidorna eller webbtjänsten.

Ändring av placeringsplanen

När du vill ändra fördelningen för kommande premier, kan du göra det genom att ändra placeringsplanen.

  • Välj sidan Avtal och klicka på önskat avtal.
  • Välj Placeringsobjekt och Placeringsplan och klicka på Ändra placeringsplanen.
  • I det fönster som öppnas kan du välja om ändringen gäller kommande premier eller nuvarande besparingar. När du gör en ändring av placeringsplanen, välj Placeringsplanen, dvs. kommande premier.
  • Ange önskade procentandelar för placeringsobjekten. Genom att välja Fler placeringsobjekt kan du välja ett eller flera nya placeringsobjekt. Notera att den totala summan av placeringsobjektens fördelning ska vara hundra procent.
  • Bekräfta ändringen av placeringsplanen genom att klicka på Godkänn.

Förändringen i placeringsplanen som gäller framtida betalningar träder i kraft omedelbart. Nästa betalning du betalar fördelas mellan placeringsobjekten enligt din placeringsplan.

Uttag av sparkapital

Du kan göra uttag från din placeringsförsäkring eller sparavtal i webbtjänsten genom att först välja avtalet du vill visa och därefter gå till fliken Förändringar. Under fliken finns blanketten Sparuttag. På blanketten kan du välja placeringsobjektet du vill göra ett uttag från. Eventuella avgifter och skatter dras av från det uttagna beloppet. Mandatum debiterar en hanteringsavgift för uttag från besparingarna vars storlek varierar enligt avtalet.

Om det inte finns någon flik för Sparuttag i webbtjänsten kan du göra ett uttag genom att sända ett meddelande i webbtjänsten under Meddelanden.
Du får en separat bekräftelse om uttaget som kan visas i webbtjänsten. Sparuttag som gjorts i en del av avtalen hittar du i webbtjänsten under fliken Gjorda sparuttag och partiella uttag.

När ett sparuttag har godkänts i webbtjänsten, kontrolleras uppgifterna i uttagsmeddelandet. Efter kontrollen inlöses placeringsobjekten i uttaget varefter uttagets belopp beräknas och betalas in på kundens konto.

Genomförande av sparuttag

Placeringsobjektens värden beräknas i systemet för det bolag som förvaltar placeringsobjektet antingen under den aktuella, nästa eller därpå följande bankdag varefter de levereras till Mandatum. Beräkningen av uppdraget för försäkringsbesparingarna görs i Mandatum utan dröjsmål, när placeringsobjektens värden i uppdraget har mottagits.

I normalfall beräknas förändringen i sparfördelningen och andra uppdrag relaterade till placeringsobjekten (betalningar, förändringar i sparfördelningen, ersättningar) med i försäkringsbesparingarna inom en eller två bankdagar. Efter detta betalas de uttagna besparingarna till kontot kunden anmält utan dröjsmål.

Under förändringen i sparfördelningen och andra pågående beräkningsuppdrag för placeringsobjekt kan uppskattade besparingar vara synliga i webbtjänsten i en del av försäkringarna, som har beräknats med placeringsobjektens senaste kända värden. När de dagliga värdena för placeringsobjekten kopplade till det slutförda uppdraget har erhållits, beräknas uppdraget med nämnda värden och besparingarna uppdateras.

Mandatum meddelar uppgifter om uttag till Skatteförvaltningen.

Observera att Mandatum inte garanterar korrekta och felfria webbsidor och är inte ansvarig för eventuella skador som kan uppstå på grund av avbrott i webbsidorna eller webbtjänsten.

Vanliga frågor om besparingar och placeringsobjekt