ANVIS­NINGAR FÖR UTTAG AV BE­SPARINGAR OP­TIMI

ANVIS­NINGAR FÖR UTTAG AV BE­SPARINGAR OP­TIMI

Med uttagsblanketten kan du ta ut besparingar i ditt avtal som inte behövs för att hålla ett eventuellt försäkringsskydd i kraft.

De totala besparingarna i avtalet består av de försäkringspremier som betalats in till avtalet och som håller ett eventuellt försäkringsskydd i ditt avtal i kraft samt av en eventuell spardel, som du vid behov kan ta ut. I avtalet lämnas alltid ett belopp motsvarande premierna för minst ett år för att hålla ett eventuellt försäkringsskydd i kraft. I övrigt kan du ta ut dina besparingar med uttagsblanketten.

DU KAN TA UT ALLA DISPONIBLA BESPARINGAR ELLER ANDRA BELOPP

På uttagsblanketten kan du välja om du tar ut ’Samtliga disponibla besparingar’ eller ett ”Andra belopp”. Med ’Samtliga disponibla besparingar’ avses att hela den s.k. spardelen tas ut från avtalet och att ett belopp motsvarande premierna för ett år lämnas kvar i avtalet för att hålla ett eventuellt försäkringsskydd i kraft. Efter uttaget fortsätter ett eventuellt försäkringsskydd i ditt avtal att gälla som vanligt. Kom ihåg att notera eventuella kommande fakturor, så att ditt försäkringsskydd hålls i kraft också i fortsättningen.

Du kan också ta ut en annan önskad summa genom att välja alternativet ’Andra belopp’ och anteckna det belopp som du önskar ta ut i det fält som reserverats för detta.

Notera att du med denna uttagsblankett inte kan säga upp, dvs. avsluta ditt avtal. Avtalet ska sägas upp skriftligen t.ex. med ett fritt formulerat meddelande i webbtjänsten under Meddelanden.

Vid uttag av besparingar består uttagsbeloppet alltid av både kapital och avkastning i samma förhållande som de influtit till avtalet. På den andel som motsvarar avkastningen betalas kapitalinkomstskatt. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 %. För den andel av kapitalinkomsterna som överstiger 30 000 euro är skattesatsen 34 % (år 2024). Försäkringsbolaget verkställer förskottsinnehållningen enligt 30 %. Skatteförvaltningen kontrollerar skattens belopp i samband med den slutliga beskattningen.

De premier som betalats in till avtalet utgör avtalets kapital och kan tas ut skattefritt. På den avkastning som eventuellt influtit på besparingarna i avtalet uppbärs kapitalinkomstskatt. Avtalets avkastning kan beräknas genom att man från de totala besparingarna drar av beloppet av det återstående kapitalet. För mer information om beloppet av dina besparingar, vänligen kontakta vår Kundtjänst.

Om du är bosatt utomlands och begränsat skattskyldig i Finland, be Skatteförvaltningen om ett källskattekort för den skattepliktiga delen av uttagsbeloppet. Du kan skriva ut en ansökan om källskattekort via skatt.fi och skicka in ansökan per post till den adress som anges i ansökan om källskattekort. Begäran om uttag kan behandlas efter att källskattekortet från Skatteförvaltningen inkommit till Mandatum Life/Kaleva. Du kan också be Skatteförvaltningen skicka källskattekortet direkt till Mandatum Life/Kaleva genom att i ansökan om källskattekort anteckna som leveransadress:

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Kundpost / 2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo

För Kalevas avtal är leveransadressen:

Kaleva
Kundpost / 2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo