Skydd vid allvarlig sjukdom

Skydd vid allvarlig sjukdom

Var femte av oss insjuknar allvarligt före 65 års ålder*. De flesta tillfrisknar, men vardagen stannar upp. Från skyddet vid allvarlig sjukdom får du en engångsersättning som du kan använda efter eget gottfinnande. Räkna ut hur du kan hålla din vardag rullande så smidigt som möjligt, om du skulle drabbas av en allvarlig sjukdom.

Livet bär

Var femte finländare drabbas av en allvarlig sjukdom i det aktivaste skedet i livet. Mitt under arbetskarriären, då ansvaret är stort: för hemmet, barnen, de anhöriga, vardagsrutinerna. När det finns mycket att tänka på, innebär en enkel och överskådlig engångsersättning ett bekymmer mindre. En summa som motsvarar ett års lön ger dig tid att organisera vardagen och livet på nytt, på dina villkor.


Så här fungerar skyddet vid allvarlig sjukdom
 • Skyddet vid allvarlig sjukdom är en skattefri engångsersättning, som betalas ut till dig om du fått en allvarlig sjukdomsdiagnos eller genomgått ett ingrepp.
 • Du kan använda ersättningen efter eget gottfinnande.
 • De sjukdomar och ingrepp som ger rätt till ersättning är: cancer, hjärtinfarkt, stroke, njursvikt, multipel skleros, bypassoperation och organ- eller benmärgstransplantation.
 • Skyddet träder i kraft 90 dagar efter att det tecknats och upphör att gälla när ersättning har betalats ut till dig eller senast när du fyller 65 år.

Vi gör en donation till Tukikummit för varje ny personförsäkring

Genom att försäkra dig själv kan du också hjälpa andra. När du tar en personförsäkring bidrar du till att ge trygghet i livet åt utsatta barn och unga i händelse av olycksfall. Vi donerar en summa motsvarande cirka 1 procent av det första årets försäkringspremier för alla våra nya personförsäkringskunder. Donationsmedlen används till att ordna olycksfallsförsäkringsskydd. Det innebär att över 1 000 barn eller unga per år får en olycksfallsförsäkring.

Mandatum Life samarbetar med Tukikummit-stiftelsen. De bidrag som Tukikummit-stiftelsen beviljar används för att stödja barn i nödställda familjer i Finland som av ekonomiska orsaker löper risk att marginaliseras.

Läs mer om Optimi-personförsäkring

Det bästa med livet är att det är så oförutsebart. Unikt och härligt. Med vår hjälp kan du skydda dig mot ekonomiska risker i ditt liv – och sova bättre om nätterna.

Behovet av försäkringsskydd är som störst när barnen i familjen är små och du eller din partner har ett stort bolån. Även ett kortvarigt inkomstbortfall eller extra utgifter kan sätta familjens ekonomi i gungning.

Mandatum Lifes Optimi är en flexibel och individuell personförsäkring när du vill komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv och dina nära i händelse av allvarlig sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall. Ditt behov av försäkring är alltid beroende av din livssituation – ta kontakt, så berättar vi gärna mer.

Produktbeskrivning - Villkor - Prislista

 

Vill du höra mer om skyddet vid allvarlig sjukdom?

 1. Lämna dina kontaktuppgifter med vidstående blankett

  Uppge gärna i fältet för tilläggsuppgifter när vi bäst kan nå dig via telefon. Vi kontaktar dig snarast möjligt.

 2. Vi kartlägger ditt behov

  Ditt försäkringsbehov är alltid beroende av din livssituation. Behovet av försäkringsskydd är som störst när barnen i familjen är små och du eller din partner har ett stort bolån. Vi skräddarsyr alltid helheten utifrån dina behov.

 3. Vi ger dig en offert

  Vi gör upp en offert på skyddet vid allvarlig sjukdom som motsvarar dina behov.

 4. Är du redan kund hos oss?

  Om du redan är kund hos oss, kan du enkelt och tryggt skicka oss ett meddelande via vår webbtjänst. Logga in på webbtjänsten.