Förbindelsen till webbtjänsten har avbrutits – Danske Bank

Användningen av webbtjänsten har avslutats

Du har inte använt Mandatum Lifes webbtjänst på 15 minuter och vi har därför avbrutit förbindelsen för att trygga din informationssäkerhet. Kom ihåg att stänga förbindelsen till Danske Banks webbank, om du har webbanken öppen på ett annat mellanblad.

Tillbaka till Danske Banks ingångssida