Villkor för biometrisk identifiering

Genom att välja biometrisk identifiering kan användaren i denna app identifiera sig med sitt fingeravtryck eller andra biometriska kännetecken. Vissa transaktioner kräver fortfarande stark autentisering.

Appen kan användas med alla biometriska kännetecken som lagrats på enheten innan funktionen aktiveras. Användaren är skyldig att säkerställa att endast hans eller hennes egna biometriska uppgifter finns lagrade på enheten innan funktionen för biometrisk identifiering aktiveras.

Mandatum Life har inte tillgång till de biometriska uppgifter som lagrats på användarens enhet och förvaltar inte dem. I samband med aktiveringen av biometrisk identifiering lagras de uppgifter om användaren som behövs för inloggning i ett tryggt lager som operativsystemet tillhandahåller.

Användaren ansvarar för obehörig användning av appen, om han eller hon överlåtit enheten i tredje parts händer. Alla transaktioner som gjorts med användning av biometrisk identifiering är bindande för användaren.

I säkerhetsföreskrifterna finns mer information om trygg användning av appen.

Utöver dessa villkor tillämpas de allmänna användarvillkoren för Mandatum Lifes webbsidor och elektroniska tjänster. Mandatum Life ansvarar inte för att funktionen för biometrisk identifiering fungerar.

Biometrisk identifiering i appen kan avaktiveras på följande sätt:

  • Ta bort funktionen i appen på sidan för inloggning med kod
  • Avaktivera funktionen från enhetens inställningar för appen
  • Radera appen Om nya biometriska kännetecken fogas till enheten, ska funktionen för biometrisk identifiering aktiveras på nytt.

© Mandatum Life Villkoren gäller från 15.1.2019.