Kundkommunikations- och marknadsföringspraxis

På denna sida berättar vi om Mandatums kundkommunikation och marknadsföring i de elektroniska kanalerna samt per brev och telefon. Vi ger också anvisningar för uppdatering av tillståndsuppgifter för marknadsföring och kommunikation.

Mandatum skickar till sina privat- och företagskunder information i anslutning till kundrelationer och avtal. De kunder som gett sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring får dessutom elektronisk marknadsföringskommunikation i anslutning till Mandatums tjänster och produkter. I vissa situationer som tillåts enligt lag kan elektronisk direktmarknadsföring också skickas utan separat samtycke av kunden.

Du kan själv inverka på vilken typ av kommunikation som du får från Mandatum och vid behov göra ändringar i de kommunikations- och  marknadsföringstillstånd som du gett samt förbjuda att dina kontaktuppgifter används i marknadsföringssyfte.

Mer information om behandlingen av personuppgifter, dataskydd och informationssäkerhet hos Mandatum:
Dataskyddsbeskrivning
Policy för cookies
Informations- och cybersäkerhet
Säkerhetsanvisningar för användarna av Mandatums mobiltjänst

Hur kommunicerar Mandatum i olika kanaler?

Elektronisk kundkommunikation och samtal i anslutning till kundrelationen hos Mandatum Mandatum är tidvis i kontakt med sina privat- och företagskunder för skötseln av kundrelationen via elektronisk kundkommunikation och samtal i kundvårdssyfte.
Den elektroniska kundkommunikationen är servicekommunikation, där vi via e-post eller sms informerar kunden om servicens användning, servicesituationen eller eventuella förändringar i servicen. Sådan kundkommunikation är också Mandatums nyhetsbrev samt inbjudan till kundevenemang och webbinarier i anknytning till Mandatums tjänster.
Kunden har till vissa delar rätt att förbjuda elektronisk kundkommunikation via e-post eller sms. En del av vår kundkommunikation kan emellertid basera sig på ett avtal om en produkt eller tjänst där kunden är part och i anslutning till vilket elektronisk kundkommunikation är nödvändigt för att uppfylla avtalet i enlighet med villkoren för produkten eller tjänsten. Dessutom har Mandatum lagstadgad skyldighet att informera kunderna bl.a. om väsentliga förändringar i bolagets tjänster eller produkter. I dessa fall är Mandatum i kontakt med kunden, även om kunden i övrigt skulle ha förbjudit elektronisk kundkommunikation.
Elektroniska marknadsföringsmeddelanden från Mandatum Mandatum kan till sina kunder skicka elektronisk marknadsföringskommunikation i anslutning till Mandatums tjänster och produkter, såsom inbjudan till evenemang, information om nya tjänster eller aktuella kampanjer.
Elektronisk direktmarknadsföring skickas i regel på basis av samtycke till elektronisk direktmarknadsföring som kunden gett på förhand. Elektronisk direktmarknadsföring kan i vissa situationer skickas till Mandatums nuvarande kunder också utan samtycke med stöd av berättigat intresse, när bolaget marknadsför produkter eller tjänster som ingår i samma produktgrupp som kunden redan har.
Kunden har emellertid antingen på förhand eller när som helst senare rätt att förbjuda användningen av sina kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte. Nedan beskrivs mer ingående hur kunden kan göra ändringar i sina uppgifter gällande marknadsföringstillstånd.
Riktad kundkommunikation och marknadsföring till representanter för företag I fråga om representanter för företag kan Mandatum skicka elektronisk kundkommunikation och direktmarknadsföring med stöd av berättigat intresse till företagets eller organisationens beslutsfattare utan mottagarens samtycke på förhand, när det är fråga om att erbjuda tjänster med anknytning till personens arbetsuppgifter. Mottagaren har emellertid rätt att förbjuda elektronisk kundkommunikation och direktmarknadsföring som skickas med stöd av berättigat intresse.
Mätning av kundnöjdhet och kundundersökningar Mandatum tar gärna emot respons från sina kunder vid utvecklingen av tjänster och produkter. Vi mäter regelbundet kundernas nöjdhet med våra tjänster efter en kontakt samt under kundrelationen.
Dessutom skickar vi tidvis inbjudningar till kundundersökningar och kundenkäter via e-post eller sms. Kundundersökningarna genomförs antingen som elektroniska enkäter eller intervjuer.
Sms från Mandatum Mandatum kontaktar tidvis privatkunder och representanter för företag och organisationer via sms.
Direktmarknadsföring per telefon och brev Mandatum genomför tidvis direktmarknadsföring per telefon och brev. Till skillnad från elektronisk marknadsföringskommunikation, behövs inget samtycke på förhand för direktmarknadsföring som genomförs per telefon och post. Kunden har emellertid när som helst rätt att förbjuda användningen av sina kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte.
Mandatum är medlem i Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML och utöver de direkta förbud som lämnats till Mandatum beaktar vi vid direktmarknadsföring per telefon och post också förbud mot telemarknadsföring i det s.k. Robinson-registret och marknadsföringsförbud som lämnats till Suomen Telemarkkinointiliitto ry.
Kundbrev från Mandatum och Pappersfria tjänsten Som kund hos Mandatum får du dina försäkringshandlingar i elektronisk form till Mandatums webbtjänst. Handlingarna hålls i god ordning i webbtjänstens arkiv. Vi meddelar via e-post, när det kommit in något nytt till dig.
Kontrollera att Mandatum har en giltig e-postadress för att skicka besked. Du kan kontrollera dina egna uppgifter och uppdatera din e-postadress som inloggad i Mandatums webbtjänst.   Logga in med dina personliga bankkoder och klicka på ditt namn uppe till höger i webbtjänsten. Välj därefter i rullgardinsmenyn Kunduppgifter och fliken Personuppgifter för att uppdatera e-postadressen .
Läs mer om den Pappersfria tjänsten: Pappersfria tjänsten.
Riktad digital reklam i sociala medier

Marknadsföring och reklam kan riktas förutom genom cookies också med hjälp av kunduppgifter i andra än Mandatums egna digitala tjänster.
På basis av berättigat intresse kan vi använda kontaktuppgifter vid digital marknadsföring, när vi exempelvis utnyttjar Facebooks, Instagrams och LinkedIns anpassade målgrupper. En anpassad målgrupp avser att reklam riktas på basis av kunduppgifter till en sådan kund hos Mandatum som också använder exempelvis Facebook, Instagram och LinkedIn.
Om du vill förbjuda riktad digital reklam i andra digitala tjänster än Mandatums egna, kan du göra det på sidan för hantering av prenumerationer eller genom att kontakta Mandatums kundtjänst per telefon eller med ett webbmeddelande. För hanteringen av tillståndsuppgifter redogörs mer ingående i punkten Ändring av marknadsförings- och kommunikationstillstånd.

 

Ändring av marknadsförings- och kommunikationstillstånd

Du kan själv inverka på vilken typ av kommunikation som du får från Mandatum och vid behov göra ändringar i dina uppgifter som gäller kundkommunikation och marknadsföring genom att ge eller annullera ditt samtycke (marknadsförings- eller kommunikationstillstånd) eller genom att förbjuda riktad elektronisk kommunikation.

Mandatum har dessutom lagstadgad skyldighet att informera kunderna bl.a. om väsentliga förändringar i bolagets tjänster eller produkter. I dessa fall är Mandatum i kontakt med kunden, även om kunden i övrigt skulle ha förbjudit elektronisk kundkommunikation.

Hur uppdaterar jag mina samtycken som gäller kundkommunikation och marknadsföring?

Du kan uppdatera dessa uppgifter på sidan för hantering av samtycken i Mandatums webbtjänst. Klicka på ditt namn uppe till höger i webbtjänsten och välj i rullgardinsmenyn Kunduppgifter och därefter fliken Samtycken. Alla e-postmeddelanden från Mandatum innehåller dessutom en fotnot med länken Administrera kommunikationen, varifrån du kommer vidare till sidan för hantering av prenumerationer.

Notera att den sida för hantering av prenumerationer som öppnas via länken i ett e-postmeddelande är mer begränsad än i Mandatums webbtjänst, eftersom en del av uppdateringarna av tillstånd kräver stark autentisering med bankkoder.  

Du kan också uppdatera dina uppgifter genom att skicka ett webbmeddelande eller ringa Mandatums kundtjänst. Kundtjänstens kontaktuppgifter och öppettider: Kundtjänst.

Senast uppdaterad den 9.2.2024