Danske Invest Fondbolag Ab fusionerar fonder som ingår i fondsortimentet för Mandatum Lifes försäkringsavtal den 21 november 2019.

Danske Invest Fondbolag Ab strävar efter att förenkla sitt urval av fonder registrerade i Finland. Avsikten är att utöka den genomsnittliga storleken på de förvaltade fonderna genom att minska antalet fonder av mindre intresse för kunderna. På detta sätt uppnås en effektivare administration och portföljförvaltning.

Fusionen av fonderna medför inga åtgärder eller kostnader och inverkar inte på beloppet av försäkringsbesparingarna.

image.png

I de övertagande fondernas stadgar görs i samband med fusionen tekniska ändringar på grund av lagstiftningen (UCITS IV, UCITS V och AIFMD). Utöver ändringarna till följd av lagstiftningen ändras i samband med fusionen det namn som framgår av stadgarna för fonden Danske Invest Nordamerika Aktie att bättre motsvara fondens investeringspolicy. Fondens namn är i fortsättningen Placeringsfond Danske Invest USA Equity Factors.

Om besparingarna i ditt avtal inkluderar en fond som berörs av fusionen, tar vi hand om bytet till de övertagande fonderna för din del. Om du önskar byta andelar i en överlåtande fond till andra fondanknutna placeringsobjekt som kan fogas till försäkringen, kan du göra ändringen i Mandatum Lifes webbtjänst före den 15 november 2019.

Mer information on fusionen finns på Danske Invests webbplats på adressen www.danskeinvest.fi.