Placeringsförsäkring och kapitaliseringsavtal

De totala besparingarna i avtalet består av det kapital som betalats in till avtalet och eventuell avkastning som influtit. Vid uttag av besparingar betalas kapitalinkomstskatt på avkastningen.

Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 %. För den andel av kapitalinkomsterna som överstiger 30 000 euro är skattesatsen 34 % (år 2019). Försäkringsbolaget verkställer förskottsinnehållningen enligt 30 %. Skattemyndigheten kontrollerar skattens belopp i samband med den slutliga beskattningen.

Med kapital avses beloppet av de premier som betalats in till avtalet med avdrag för eventuella partiella uttag som gjorts under avtalstiden. Avtalets avkastning beräknas genom att beloppet av kapitalet dras av från uttagsvärdet. 

Uttag av sparkapitalet i sin helhet eller delvis

Du kan ta ut tillgångar från de totala besparingarna i ditt avtal eller välja ett eller flera investeringsobjekt från vilka uttaget görs.

Om du väljer att göra uttaget från de totala besparingarna tas önskad summa jämnt från alla objekt i ditt avtal. Om du önskar välja från vilka investeringsobjekt uttaget görs, välj ”Från de investeringsobjekt som jag valt”. Efter det kan du lägga till hur stor andel av de valda investeringsobjekten som du vill ta ut.

Notera att om ditt avtal omfattar ett tidsbegränsat investeringsobjekt, t.ex. en strukturerad investering eller en placeringsobligation, kan uttaget inte göras med denna blankett från objektet under investeringstiden. I detta fall är ett uttag från de totala besparingarna inte möjligt. Du kan göra önskat uttag från eventuella övriga objekt eller kontakta vår kundtjänst. 

Du kan ta ut hela sparkapitalet i avtalet och samtidigt avsluta ditt avtal genom att som uttagsbelopp ange ett belopp som motsvarar de totala besparingarna eller genom att ta ut 100 % av samtliga investeringsobjekt. Efter det ska du ännu bekräfta att vi betalar ut ditt sparkapital i sin helhet och att ditt avtal upphör att gälla genom att kryssa för punkten ”Jag godkänner att avtalet upphör.”

Om du vill hålla avtalet  i kraft, förutsätts det att minst 100 euro återstår i besparingar  efter uttaget. Om besparingarna i avtalet sjunker under 100 euro, betalar vi ut hela sparkapitalet och avtalet upphör att gälla.

Om du bor utomlands och är begränsat skatteskyldig, be om ett källskattekort för avkastningen på det skattepliktiga uttagsbeloppet hos Skattemyndigheten. Du kan skriva ut ansökan om källskattekort på webbplatsen vero.fi och skicka den per post till adressen på formuläret. Uttagsbegäran kan behandlas efter att källskattekortet har anlänt till Mandatum Life. Du kan be Skatteförvaltningen skicka källskattekortet direkt till Mandatum Life genom att ange Mandatum Life som mottagare i fältet för leveransadress i ansökan om källskattekortet:

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag
Kundpost / 2011
Kalevavägen 3
20520 Åbo

Kontaktuppgifter


Kundtjänst:
0200 31120

(lna/msa) må–to kl. 8–18 och fr kl. 8–17

Avvikande betjäningstider

 

Kundtjänst för företagskunder:
0200 31190

(lna/msa) må–fr kl. 8–17

Avvikande betjäningstider

 

Vid samtal från utlandet:
+358 200 31100

(lna/msa), betjäning på finska

+358 200 31120

(lna/msa), betjäning på svenska


Skicka ett meddelande via vår webbtjänst

Logga in på webbtjänsten


Hittade du inte vad du sökte?

Vanliga frågor


Postadress:

Mandatum Life, Kundtjänst
PB 627, 00101 HELSINGFORS

Ersättningstjänster:

Mandatum Life, Ersättningstjänst
PB 627, 00101 HELSINGFORS

Kontaktuppgifterna till våra kontor:

Kontor