Allokering-placerings­korgar

Låt våra experter ta hand om dina tillgångar.

 

Allokering-placerings­korgar

Låt våra experter ta hand om dina tillgångar.

 

MED ALLOKERING-PLACERINGSKORGARNA SPARAR OCH PLACERAR DU ENKELT OCH SMIDIGT.

Allokering-placeringskorgarna lämpar sig för dig, som inte vill lägga ned tid och besvär på att följa utvecklingen på marknaden utan hellre låter experter sköta förvaltningen av dina tillgångar. Du fastställer endast din risknivå och ditt mål – och vi berättar hur dina besparingar utvecklas.

I Allokering-placeringskorgarna placeras dina besparingar i olika tillgångsslag. Vi har också tillgång till alternativa investeringsobjekt inom ramen för vår saminvesteringsprincip samt till varierande objekt som tillhandahålls av våra globala samarbetspartner.


ALLOKERING-PLACERINGSKORGARNA LÄMPAR SIG
  • för privatpersoner och företag
  • för regelbundet sparande eller för att utöka en summa som överförts till avtalet på en gång; du kan emellertid ta ut dina besparingar när du vill inom loppet av några dagar (gäller inte pensionsförsäkringar)
  • för sparkapital i Mandatum Lifes pensions-, gruppensions- eller placeringsförsäkring samt kapitaliseringsavtal.

FÖLJ UTVECKLINGEN I DINA BESPARINGAR VIA VÅR WEBBTJÄNST

Du ser dina besparingar i vår webbtjänst, där du också enkelt kan göra ändringar i din placeringsstrategi.

Varje månad publicerar vi en månadsöversikt för Allokering-placeringskorgen som du kan läsa via din e-post eller i vår webbtjänst. I översikten får du också information om betydande justeringar som gjorts i placeringsobjekten under månaden.

ALLOKERING-PLACERINGSKORGARNAS PRISSÄTTNING

Allokering-placeringskorgens förvaltningsavgift är i Räntestrategin 0,05 % och i övriga strategier 0,15 %.

Välj den placeringsstrategi som passar dig bäst