Traders lockande prissättning av aktiesparkonton har offentliggjorts

23.12.2019

Prissättningen av Saxo Banks aktiesparkonto har offentliggjorts. Priserna är mycket konkurrenskraftiga, dvs. samma som i Saxo Banks handelstjänst Trader.

Det kostar ingenting att öppna ett aktiesparkonto eller att förvara värdepapper i handelstjänsten Trader. För handel debiteras normala förmedlingsavgifter enligt Traders prislista. Det finns tre priskategorier och de baserar sig på antalet affärstransaktioner under föregående månad samt det sammanlagda värdet av den förmögenhet som omfattas av Trader-tjänsten.

"Som extra förmån erbjuder vi de kunder som öppnat ett aktiesparkonto före utgången av januari tillgång till den bästa priskategorin fram till utgången av mars 2020 och dessutom en verkligt fin bonusförmån, som vi berättar om senare. Möjligheten att handla inom ett aktiesparkonto öppnas i januari”, säger direktör Niklas Odenwall

Med Trader-aktiesparkontot kan man handla med börsnoterade inhemska och utländska aktier. I den bästa priskategorin är priset 0,03–0,05 % av affärstransaktionens värde eller minst 3–5 euro per transaktion.

”Traders geografiskt betydligt bredare utbud av investeringsobjekt jämfört med övriga tillhandahållare av aktiesparkonton erbjuder investerarna en förnuftig diversifieringsmöjlighet, som är värd att beakta. Dessutom är vår prissättningsmodell för aktiesparkontot verkligen konkurrenskraftig. Priskategoriförmånerna omfattar kundens samtliga Trader-portföljer, dvs. såväl aktiesparkontot som värdeandelskonton”, berättar Niklas Odenwall

 

Ytterligare information:

Niklas Odenwall, direktör, handelstjänster
niklas.odenwall@mandatumlife.fi
+358 40 565 6043

Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör
niina.riihela@mandatumlife.fi
+358 40 728 1548

 

Trader är en handelstjänst som tillhandahålls av danska Saxo Bank A/S. Mandatum Life ansvarar för Traders finskspråkiga kundbetjäning, kundkontroll och tjänstens marknadsföring. Saxo Bank ansvarar för handeln inom tjänsten, myndighetsrapportering och värdepappersförvar.

Saxo Bank är ett fintech-bolag grundat 1992 i Köpenhamn med fokus på handel med värdepapper. Saxo Bank erbjuder sina tjänster i över 170 länder och bolaget sysselsätter över 1 500 anställda över hela världen.


Visa alla pressmeddelanden och nyheter