Samarbetet med Danske Bank fortsätter – försäkringsbeståndet överförs inte

24.4.2018

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag (Mandatum Life) och Danske Bank har i dag tecknat ett avtal om fortsatt samarbete och om att inte gå vidare med den tidigare överenskomna försäljningen av försäkringsbeståndet.

Mandatum Life meddelade i oktober 2016 att bolaget skulle utnyttja sin rätt att avyttra sitt försäkringsbestånd som sålts genom Danske Bank Abp:s servicenät i Finland till Danske Bank eller en av Danske Bank angiven köpare. Överföringen var planerad att ske i slutet av 2018 och skulle ha omfattat försäkringar sålda av Danske Bank, huvudsakligen till privata kunder. Merparten av försäkringsbeståndet utgörs av fondanknutna försäkringar och låneskyddsförsäkringar.

Det nya avtalet innebär att beståndsöverföringen ställs in och att försäkringssamarbetet blir tätare.

”Vi har en lång historia av framgångsrikt samarbete med Danske Bank och är glada över att det nu kommer att fortsätta. Jag är övertygad om att vi kommer att återta en ledande position inom våra samarbetsområden, till exempel försäljningen av låneskydd. Det nya avtalet kommer att gynna såväl befintliga som nya bankkunder”, säger Mandatum Lifes vd Petri Niemisvirta.

”Att samarbetet fortsätter är en god nyhet särskilt för kunderna. Låneskydd, placeringar och sparande i anslutning till livförsäkringar är viktiga för våra kunder. Ett långsiktigt samarbete i enlighet med det nya avtalet möjliggör en bred produkt- och serviceutveckling. Tillsammans kan vi garantera ett heltäckande serviceutbud och en god kundupplevelse”, konstaterar Kimmo Laaksonen, direktör för förmögenhetsförvaltning på Danske Bank.

Provisionsstrukturen i det nya samarbetsavtalet avviker från det tidigare, vilket innebär att Mandatum Life framöver betalar en högre provision för både nya försäkringar och det befintliga beståndet.

Enligt överenskommelsen fortsätter samarbetet fem år i taget, men Danske Bank har rätt att förlänga avtalet till 15 år. Om samarbetet upphör har Danske Bank rätt att köpa försäkringsbeståndet av Mandatum Life. Avtalet begränsar inte Mandatum Lifes rätt att samarbeta med andra banker.

Villkoret för arrangemanget är att skattebehandlingen bekräftas. Arrangemanget väntas bli slutfört inom tre månaders tid, varvid Mandatum Life får en köpesumma på 197 miljoner euro av Danske Bank för ovanstående helhet.


Mer information:

Petri Niemisvirta, verkställande direktör, tel. 010 516 72 00, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi
Jukka Kurki, ekonomidirektör, tel. 050 424 66 30, jukka.kurki@mandatumlife.fi
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, tel. 040 728 15 48, niina.riihela@mandatumlife.fi