Placeringsvård omvandlas till Allokering-placeringskorgar

17.8.2018

Namnen på strategierna för Mandatum Lifes Placeringsvård ändras 30.8.2018 till Allokering-placeringskorgar. I fortsättningen kallas t.ex. ML Placeringsvård 50-placeringskorgen istället ML Allokering 50-placeringskorg.

Namnförändringen orsakar inga förändringar i placeringskorgarnas aktivitet, regler eller risknivåer. Förändringen kräver inga åtgärder från din sida. Våra experter fortsätter att hantera dina tillgångar i enlighet med strategin du valt, och investerar i olika tillgångstyper. Du får fortsättningsvis en månadsrapport om din placeringskorg.

 


Visa alla pressmeddelanden och nyheter