Mandatum Lifes resultat 1–6/2018

8.8.2018

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt uppgick till 313 miljoner euro (116) i januari–juni 2018. I siffran ingår en post till ett värde av 197 miljoner euro i anslutning till det samarbetsavtal som ingåtts med Danske Bank.

Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet steg efter skatt till 185 miljoner euro (111). Avkastningen på eget kapital var 25,9 procent (15,6). Omkostnadsrörelsens resultat för det första halvåret var 13 miljoner euro (14). Resultatet av riskrörelsen var 10 miljoner euro (15). Mandatum Lifes premieinkomst för egen räkning ökade under den första halvan av 2018 tack vare en utmärkt försäljning och kundefterfrågan med 25 procent till 528 miljoner euro (423).

Marknadsvärdet på Mandatum Lifes placeringstillgångar utgjorde 6,1 miljarder euro (6,3) i slutet av juni 2018, då de tillgångar på 7,1 miljarder euro (7,1) som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar lämnas obeaktade. De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta var 5,0 miljarder euro (5,2) enligt marknadsvärdet per den 30 juni 2018. Avkastningen på placeringstillgångarna enligt verkligt värde var 0,4 procent (4,6) i januari–juni 2018. Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet utgjorde 1,1 miljarder euro (1,1). Avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde var -0,5 procent (0,9) i januari–juni 2018.

Mandatum Lifes försäkringstekniska avsättningar utgjorde totalt 11,5 miljarder euro (11,6) per den 30 juni 2018. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar var 7,1 miljarder euro (7,1), vilket motsvarar en andel på 62 procent (61) av de totala försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta utgjorde 4,4 miljarder euro (4,6) vid utgången av det första halvåret 2018. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 118 miljoner euro till 2,5 miljarder euro i januari–juni 2018.

Allt som allt har Mandatum Life på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med 284 miljoner euro (325). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för år 2018, 2019 och 2020 är 0,25 procent. Diskontoräntan för år 2021 sänktes under det andra kvartalet 2018 med 0,25 procentenheter till 2,50 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,50 procent.


Nyckeltal 1–6/2018

Premieinkomst för egen räkning: 528 miljoner € (423)
Resultat före skatt: 313 miljoner € (116)
Avkastning på eget kapital: 25,9 % (15,6)
Kapitaltäckningsgrad: med beaktande av övergångsbestämmelserna 194 % (12/2017: 182) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 145 % (12/2017: 127)
Avkastning på placeringstillgångarna: 0,4 % (4,6) och för det separerade beståndet -0,5 % (0,9)
Medelantal anställda: 529 (528)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen www.sampo.com/tulos.


Ytterligare information:
verkställande direktör Petri Niemisvirta, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
ekonomidirektör Jukka Kurki, jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630
marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548


Visa alla pressmeddelanden och nyheter