Mandatum Lifes resultat 1–3/2018

9.5.2018

Mandatum Lifes redovisade resultat före skatt steg till 73 miljoner euro (54) i januari–mars 2018. Totalresultatet som beaktar förändringarna i marknadsvärdet sjönk efter skatt till -19 miljoner euro (85). Avkastningen på eget kapital var -5,8 procent (24,3). Omkostnadsrörelsens resultat för det första kvartalet var 7 miljoner euro (8). Resultatet av riskrörelsen var 5 miljoner euro (8). Mandatum Lifes premieinkomst för egen räkning ökade under det första kvartalet 2018 till 243 miljoner euro (229).

Marknadsvärdet på Mandatum Lifes placeringstillgångar utgjorde 6,0 miljarder euro (6,6) i slutet av mars 2018, då de tillgångar på 6,9 miljarder euro (7,2) som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar lämnas obeaktade. De placeringstillgångar som utgör täckning för Mandatum Lifes ursprungliga försäkringstekniska avsättningar med beräkningsränta var 4,9 miljarder euro (5,2) enligt marknadsvärdet per den 31 mars 2018. Avkastningen på placeringstillgångarna enligt verkligt värde var -0,7 procent (2,6) i januari–mars 2018. Värdet på de placeringar som utgör täckning för det separerade beståndet utgjorde 1,1 miljarder euro (1,1). Avkastningen på placeringstillgångarna i det separerade beståndet enligt verkligt värde var -0,7 procent (0,9) i januari–mars 2018.

Mandatum Lifes totala försäkringstekniska avsättningar var 11,4 miljarder euro (11,6) per den 31 mars 2018. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar minskade till 6,9 miljarder euro (7,1) till följd av nedgången i marknadsvärdet på de tillgångar som utgör täckning för de försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarna inom fondförsäkringar utgjorde 61 procent (58) av de totala försäkringstekniska avsättningarna. De försäkringstekniska avsättningarna med beräkningsränta utgjorde 4,5 miljarder euro (4,8) vid utgången av det första kvartalet 2018. Försäkringsbestånden med hög beräkningsränta (4,5 och 3,5 procent) krympte med 64 miljoner euro till 2,6 miljarder euro i januari–mars 2018.

Allt som allt har Mandatum Life på grund av den låga räntenivån utökat sina försäkringstekniska avsättningar med 301 miljoner euro (325). I siffran ingår inte poster som hänför sig till det separerade beståndet. Diskontoräntan för år 2018, 2019 och 2020 är 0,25 procent och räntan för år 2021 är 2,75 procent. Beräkningsräntan för det separerade gruppensionsförsäkringsbeståndet är 0,50 procent. Under det första kvartalet 2018 utökades de försäkringstekniska avsättningarna inte ytterligare.

Nyckeltal 1–3/2018

Premieinkomst för egen räkning: 243 miljoner € (229)
Resultat före skatt: 73 miljoner € (54)
Avkastning på eget kapital: -5,8 % (24,3)
Kapitaltäckningsgrad: med beaktande av övergångsbestämmelserna 186 % (12/2017: 182) och utan beaktande av övergångsbestämmelserna 135 % (12/2017: 127)
Avkastning på placeringstillgångarna enligt verkligt värde: -0,7 % (2,6) och för det separerade beståndet -0,7 % (0,9)
Medelantal anställda: 530 (532)

Mandatum Lifes resultat finns i sin helhet på finska på webbadressen: www.sampo.com/tulos.

 

Ytterligare information:

verkställande direktör Petri Niemisvirta: petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200

ekonomidirektör Jukka Kurki, jukka.kurki@mandatumlife.fi, tfn 050 424 6630

marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548

 


Visa alla pressmeddelanden och nyheter