Mandatum Life och Trevian Funds AFIM inleder ett samarbete

23.1.2018

Trevian Funds AFIM och Mandatum Life har tecknat ett samarbetsavtal genom vilket Trevians nya specialfond kommer att omfattas av Mandatum Lifes fondanknutna försäkringar och erbjudas åt privata investerare.

Trevian Finland Properties I är en specialfond inriktad på finländska fastigheter. Fondens policy är att investera i fastigheter med bra kassaflöde och god utvecklingspotential i tillväxtregioner. Trevian Funds har tillgång till Trevian Asset Management Oy:s fastighetsförvaltning i de finska tillväxtregionerna.

”Just nu är priserna på lättillgängliga fastigheter rätt höga, till exempel bostäder i Helsingforsregionen eller kontor med långa hyresavtal. Därför måste man jobba hårdare för ett bra förhållande mellan risk och avkastning. Utanför Helsingforsregionen kan man med rätt expertis hitta fastigheter som kan ge en bra avkastning. Fonden är särskilt intressant i det rådande marknadsklimatet, eftersom den kombinerar ett förutsägbart kassaflöde med hyresgäster spridda över olika områden. Fondens mål är en årsavkastning på 8–10 procent”, säger Jussi Tanninen, Head of Alternatives på Mandatum Life.

Mandatum Life har inlett betydande samarbeten med svenska och danska institutionella investerare, och för dem kan Trevian Finland Properties I vara ett intressant sätt att sprida sina investeringar, eftersom fastighetsmarknaderna i dessa länder är ännu mer överhettade än i Finland.

”Att fonden har tillgång till Trevians landsomfattande asset management är en viktig aspekt, eftersom förvaltningen av en fastighetsportfölj av detta slag kräver lokalkännedom och lokala resurser”, poängterar Tanninen.

Trevian Asset Management är ett fastighetsförvaltningsbolag med fokus på företagslokaler i Finland som erbjuder sina tjänster till finska och utländska institutionella investerare. Bolaget är grundat i slutet av 2012. Verksamheten växer snabbt och fastighetsportföljen uppgår till närmare en miljard euro.

”Trevian har kontor i Uleåborg, Kuopio, Tammerfors, S:t Michel och Helsingfors. Vi erbjuder lokal fastighetsförvaltning nära hyresgästerna och våra övriga partners”, berättar Trevians vd och grundarpartner Reima Södervall.

”Samarbetsavtalet är mycket viktigt för vår första specialfond och ger fonden en betydligt större kontaktyta mot både privatpersoner och institutioner”, säger Kari Kolu, vd och grundarpartner i Trevian Funds AFIM.

Trevian Finland Properties I inledde sin verksamhet 2017 och förvaltas av Trevian Funds AFIM.

Mer information:

Mandatum Life
Head of Alternatives Jussi Tanninen, jussi.tanninen@mandatumlife.fi, tfn +358 40 563 19 37
Marknadsförings- och kommunikationsdirektör Niina Riihelä, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn +358 40 728 15 48

Trevian Funds AIFM
Styrelseordförande Reima Södervall, reima.sodervall@trevian.fi, tfn +358 50 362 74 00, www.trevian.fi 
Verkställande direktör Kari Kolu, kari.kolu@trevianrahastot.fi, tfn +358 40 544 80 08, www.trevianrahastot.fi (Länken är inte längre tillgänglig)


Visa alla pressmeddelanden och nyheter