Ändringar i fonden Danske Invest Global Tech

6.3.2018

Danske Invest Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att ändra stadgarna, placeringsinriktningen och namnet för fonden Danske Invest Global Tech. Ändringarna förutsätter inga åtgärder från kundernas sida och inga ändringar sker i de besparingar som knutits till fonden.

Ändringar från och med 4.4.2018

  • Fondens namn är Danske Invest Teknologi Index.
  • I enlighet med den nya placeringsinriktningen har fonden i fortsättningen som mål att följa avkastningsutvecklingen i fondens jämförelseindex S&P North America Technology Sector.
  • För fondens portföljförvaltning ansvarar Danske Bank Asset Management.
  • Dessutom görs i fondens stadgar uppdateringar med anledning av stadgeändringarna.

Lägre förvaltningsarvode

Fondens förvaltningsarvode sänktes 1.3.2018. Förvaltningsarvodet är 0,50 procent i stället för det tidigare 1,70 procent.

Danske Invests meddelande 28.2.2018 >>