Mandatum Life köper två fonder av Fourton

5.9.2017

Mandatum Livförsäkringsaktiebolag och Fourton Oy har ingått avtal om förvärv av affärsverksamhet, där Mandatum Life köper Fourtons fonder Stamina och Odysseus med fokus på centraleuropeiska bolag.

Odysseus placerar i små och medelstora aktier huvudsakligen inom de cykliska branscherna och Stamina i aktier i kvalitetsbolag inom Europa. Staminas totala värde (förvaltade tillgångar) uppgick till 315 miljoner euro och Odysseus till 199 miljoner euro den 31 augusti 2017.

Verkställande direktören för Fourton Mikael Wahlström (59) fortsätter som huvudansvarig portföljförvaltare för fonden Stamina tillsammans med Mandatum Lifes aktiedirektör Janne Holtaris (48) team. Portföljförvaltare för Odysseus är Janne Holtari tillsammans med Mikael Wahlström.

”Vi vill kombinera två internationellt framgångsrika team till ett kompetenskluster på toppnivå. Europeiska aktier hör till spjutspetsarna inom vår kapitalförvaltning och Sampokoncernen har länge varit en betydande investerare i Fourtons fonder. Mandatum Life och Fourton förenas av ett lika tänkande och vårt sätt att placera på denna marknad”, kommenterar verkställande direktören för Mandatum Life Petri Niemisvirta.

I samband med affären övergår partner Matti Ollikainen (41) med ansvar för Fourtons institutionella kundrelationer i Mandatum Lifes tjänst.

”Jag är mycket glad över att vår växande affärsverksamhet kompletteras med en sådan expert med gedigen erfarenhet inom institutionell kapitalförvaltning som Matti Ollikainen. Under det senaste året har vi gjort betydande öppningar t.ex. bland svenska institutionella investerare och genom denna affär utökar vi vår fondaffärsverksamhet för att möjliggöra en ännu snabbare tillväxt och bättre service i Finland och utomlands”, fortsätter Niemisvirta.

”Det är exceptionellt att både Wahlströms och Holtaris team länge hållit sig i spetsen i internationell jämförelse på den konkurrensutsatta marknaden. Denna framgång bottnar i många års systematiskt arbete med ingående kännedom om målbolagen”, säger direktör Lauri Vaittinen med ansvar för Mandatum Lifes enhet Investment Solutions.

”Jag är för egen del mycket nöjd med detta arrangemang med Sampokoncernen, som jag uppskattar stort. Arrangemanget avseende affärsverksamheten svarar väl mot de föränderliga branschförhållandena inom institutionell kapitalförvaltning. Genom en sammanslagning av resurserna och hårt arbete kan vi ytterligare stärka vår närvaro inom vårt investeringsfält”, kommenterar verkställande direktören för Fourton Mikael Wahlström.

Affären förutsätter inga åtgärder av Staminas och Odysseus kunder och avtalsvillkoren för de nuvarande kunderna i de fonder som är föremål för affären förändras inte.

Affären beräknas vara slutförd i början av 2018 och den kräver myndigheternas godkännande.

Ytterligare information:
Mandatum Life
Petri Niemisvirta, verkställande direktör, petri.niemisvirta@mandatumlife.fi, tfn 010 516 7200
Lauri Vaittinen, direktör, Investment Solutions, lauri.vaittinen@mandatumlife.fi, tfn 050 382 1674
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548

Fourton
Mikael Wahlström, verkställande direktör, mikael.wahlstrom@fourton.fi, tfn 050 67838
Matti Ollikainen, partner, matti.ollikainen@fourton.fi, tfn 0500 944 177