Kraftig tillväxt för Mandatum Lifes alternativa investeringar

6.11.2017

Det investerade kapitalet i Mandatum Lifes alternativa kundförmögenhet har överskridit en miljard euro. Betydande projekt är för närvarande investeringar i förvaltningsbolag för kapitalinvesteringsfonder, internationella fastigheter och fastighetslån samt fortlöpande investeringsprogram som möjliggör en alternativ placeringsportfölj med skräddarsydd diversifiering.

Sedan våren 2015 har Mandatum Life investerat kraftigt i det utbud av alternativa investeringar som erbjuds kunderna.

”Tillväxten baserar sig på en stark specialkompetens, på marknadspositionen som en stor investerare och på vår saminvesteringsfilosofi”, kommenterar direktör Lauri Vaittinen med ansvar för enheten Placeringslösningar vid Mandatum Life.

Projektet med fokus på minoritetsandelar i kapitalinvesteringsfondernas förvaltningsbolag har under hösten samlat över 100 miljoner euro. Investeringen ger möjlighet att dra nytta av den goda lönsamheten inom branschen och den investeringsverksamhet som bedrivs av ledande kapitalfonder. ”Den stora efterfrågan som hänför sig till projektet är en följd av det kassaflöde som betalas på investeringen i initialskedet, vilket är exceptionellt vid kapitalinvestering. Samtidigt är det motiverat att vara försiktig inom denna tillgångsklass, eftersom värderingskoefficienterna ligger på den högsta nivån genom tiderna”, säger Vaittinen.

Objektet ML Internationella Fastigheter I, som på motsvarande sätt investerar i internationella fastigheter, startade i slutet av september och har samlat en investeringsförmögenhet till ett värde av 50 miljoner euro. Inom fastighetsinvesteringar är de nordiska institutionella investerarnas behov av internationell diversifiering stort, eftersom en typisk fastighetsportfölj är koncentrerad till närmarknaden.

Utbudet av specialobjekt, såsom kapitalinvesteringsfonder, internationella fastigheter och fastighetslån samt alternativa ränteinvesteringar utnyttjas vid utformningen av de fortlöpande investeringsprogrammen. Professionella investerare kräver möjlighet till skräddarsydda lösningar och kostnadseffektivitet. I deras servicemodell kombineras valet av objekt, rådgivning, likviditetsberäkning och rapporteringstjänster.

Ytterligare information:

Lauri Vaittinen, direktör, Placeringslösningar, lauri.vaittinen@mandatumlife.fi, tfn 050 382 1674

Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548

Huvudsakliga investerare i Mandatum Lifes alternativa investeringar är investerare i Finland och Sverige som inte är i konsumentposition och separat klassificerade professionella kunder, såsom pensionsstiftelser, övriga stiftelser, storföretag och föreningar med en betydande investeringsförmögenhet samt aktiebolag som bedriver investeringsverksamhet.

 


Visa alla pressmeddelanden och nyheter