Investeringarnas kolintensitet klart mindre än för marknaden i allmänhet

21.11.2017

Mandatum Life har för andra gången mätt koldioxidavtrycket för de fondanknutna tillgångar som bolaget förvaltar. Investeringarnas årliga koldioxidavtryck var 685 828 CO2-ton, vilket är 66 procent i förhållande till marknadsindexen. Hanteringen av investeringarnas klimatrisk är ett av insatsområdena i Mandatum Lifes ansvarsfulla investeringsverksamhet.

Investeringarnas koldioxidavtryck mäter investeringsobjektens årliga koldioxidutsläpp, och Mandatum Life Investeringsservice Ab har förbundit sig att årligen mäta och offentliggöra koldioxidavtrycket i sina investeringar som en del av FN:s Montréal Pledge-initiativ.

De resultat som nu rapporteras är inte direkt jämförbara med de siffror som offentliggjordes i fjol, eftersom bolagets samarbetspartner ISS Ethix (tidigare South Pole Group) har ändrat sitt mätningssätt i fråga om ränteinvesteringar. För att årets resultat ska kunna jämföras med fjolårets uppgifter, har också resultaten från i fjol beräknats på nytt att motsvara det nuvarande räknesättet.

Mätresultaten (inom parentes de omräknade siffrorna för i fjol):

  • Investeringarnas absoluta koldioxidavtryck var 685 828 CO2-ton (486 745).
  • Kolintensiteten i förhållande till jämförelseindexen var 66 procent (56).
  • Aktieinvesteringarnas kolintensitet i förhållande till jämförelseindexen var 63 procent (62).
  • Ränteinvesteringarnas kolintensitet i förhållande till jämförelseindexen var 67 procent (54).

Investeringarnas koldioxidavtryck har stigit till följd av att de förvaltade kundtillgångarna som mätningen baserar sig på ökat med nästan 40 procent.

”Det viktigaste syftet med att mäta investeringarnas koldioxidavtryck och kolintensitet är att identifiera eventuella riskkoncentrationer och därigenom kunna ingripa i dem. Investeringarnas kolintensitet har minskat i 21 investeringsobjekt av 27. I de marknadsindex som ingick i jämförelsen har utvecklingen varit ännu snabbare. Detta är en utmärkt utveckling med tanke på miljön”, säger direktören för allokeringslösningar Carolus Reincke.

Så här gjordes mätningen:

  • Mätningen gjordes på de investeringstillgångar som förvaltas av Mandatum Life i fråga om bolagets egna placeringskorgar, den diskretionära kapitalförvaltningen och Mandatum Life Placeringsvård utifrån situationen den 30 juni 2017.
  • Beräkningen omfattar cirka 90 procent av de fondanknutna investeringstillgångar som förvaltas av Mandatum Life Investeringsservice Ab.
  • Mätningen omfattade inte konsultativ kapitalförvaltning eller indexplaceringskorgar.
  • Investeringarnas koldioxidavtryck mättes i samarbete med ISS Ethix.
  • Koldioxidavtrycket för de bolag som utgör investeringsobjekt baserar sig på ISS Ethix data enligt situationen vid utgången av år 2016.

Ytterligare information:
Carolus Reincke, Head of Multi-Asset Solutions, carolus.reincke@mandatumlife.fi, tfn 050 355 4540
Niina Riihelä, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, niina.riihela@mandatumlife.fi, tfn 040 728 1548